Подобряване на бедните квартали и осигуряване на достъпни жилища: Добри практики и опит от Бангладеш и Бразилия

Бангладеш в Азиатско-тихоокеанския регион е една от най-гъсто населените страни в света с изключително висока концентрация на население, живеещо в бедни квартали и неформални селища – над 55%. Столицата Дака бързо се разраства, като привлича по около 400 хил. бедни мигранти всяка година, много от които мигрират поради последиците от изменението на климата, ерозията на реките или загуба на поминък. Неформалните селища, които обикновено населяват тези групи, често са с лоши жилища, много висока гъстота на населението, много лоши екологични услуги, а много от жителите са с изключително нисък икономически статус. Там липсва сигурност на собствеността и често възникват политически, социални и културни конфликти.

От 2012 г. Habitat for Humanity в Бангладеш работи за повишаване на устойчивостта на общностите, живеещи в бедните квартали в Дака, като оценява уязвимостта, картографира неформални градски селища, работи за прокарване и ремонт на ВиК инфраструктура, ремонт на жилища и изграждане на капацитет. Предизвикателствата пред тези общности, вкл. заплахата от изселване и липсата на достъп до държавни услуги, изискват сътрудничество на множество заинтересовани страни в града.

Чрез застъпнически подход организацията инициира национален диалог по въпросите на градското развитие, предизвикателствата, възможностите, държавното планиране, ролята на корпоративната и социална отговорност и ролите на всяка от заинтересованите страни за справяне с проблемите на бедните квартали и неформалните селища. Създадена е информационна система за картографиране на неформалните градски поселения, за да се разработи географска карта и база данни. За географското и социално картографиране организацията си партнира с Центъра за околна среда и географски информационни услуги. Така са събрани изчерпателни данни за 25 бедни квартала в Дака в лесна за ползване платформа.

Това е повлияло на правителствените политически решения при изготвянето на цялостни планове за развитие на бедните квартали в града. Конкретните промени в неформалните селища, набелязани чрез тази инициатива, включват прилагането на ефективни системи за управление на отпадъците, подобрения на дренажните системи, внедряване на бетонни канали, подобряване на санитарните условия и жилищата в 10 от тези квартали, като са обхванати над 68 хил. души. Предстои разширяване на тези инициативи и в други бедни райони на града.

• Същевременно в Латинска Америка и на Карибите се установява тенденция, че има твърде много хора без домове и твърде много необитаеми жилища. Много хора живеят в несигурни условия в неформални селища, без достъп до инфраструктура и далеч от работни места и услуги, а бездомността се увеличава с тревожни темпове.

• В Бразилия например 6,3 милиона семейства нямат подходящо жилище, но 6,8 милиона жилищни единици са необитаеми. Habitat for Humanity в Бразилия разработва и подобрява своята стратегия за застъпничество от 2008 г., успоредно със своята работа по изграждане и подобряване на жилища. Първоначално застъпничеството се фокусира върху насърчаването на сигурността на собственост и цялостно надграждане на неформалните селища. Бурната политическа среда обаче не само застрашава демократичните структури за гражданско участие в градските политики на национално ниво, но също така предизвиква намаляване на ресурса за жилищно строителство и подобрения. Затова и организацията преразглежда своята стратегия за застъпничество в страната и се фокусира върху решаването на проблема с бездомността чрез по-ефективно обитаване на празните домове.

Организацията разработва програма в Ресифе, където е бразилският ѝ офис, в сътрудничество с мрежа от партньори и доброволци, като оценява квартала с най-висока концентрация на свободни имоти. Направен е преглед на местното законодателство и на чуждестранния опит и добрите практики. Установено е, че най-малко 40 многоетажни сгради са свободни, в разумно състояние и за тях се дължат няколко милиона бразилски реала данъци към общината. На практика само в един квартал се концентрира достатъчно застроена площ за настаняване на 2 000 семейства.

След като резултатите от проучването са популяризирани чрез медиите, започва диалог с представители на правителството. Привлечено е общественото внимание и започва изграждането на публична подкрепа за каузата. Проведена е поредица от срещи с представители на местните власти от отдела за историческо наследство към жилищните отдели и законодателните органи, организират се и посещения на място. Така се поставя началото на разработване на политики за насърчаване превръщането на необитаемите жилища в достъпни, адекватни жилищни единици за най-уязвимите групи в града. Все още обаче трябва да се свърши много работа, за да се изпълнят тези политики.

• Habitat for Humanity в Аржентина също проучва възможностите за използване на свободните имоти като достъпни жилища. Там е осъществен и пилотен проект, фокусиран върху социалните наеми, а след това започва застъпническа дейност за мащабиране на този опит в национални политики.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/solid-ground-case-study_slum-upgrading_Bangladesh.pdf
https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/solid-ground-case-study_vacant-property_Brazil.pdf

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.