Преобразяване на бедните квартали с участието на местните общности: Препоръки и примери

Въпреки прогреса в последните години, който доведе до намаляване на бедните квартали по света и предотвратява появата на нови, в абсолютно изражение броят на обитателите на гета се увеличава. За това предупреждава в свой доклад UN-Habitat – United Nations Human Settlements Programme – Програмата на ООН за населените места и устойчивото градско развитие. Ръстът на населението, което обитава неформални селища, се дължи на огромния дефицит на достъпни жилища, които да могат да се предоставят на нуждаещите се, подчертава се в доклада.

По последни оценки общо 1 млрд. души от световното население живеят в квартали на бедни и са в риск да бъдат изключени от съвременното общество. Според прогнозите, ако не се предприемат мерки, още 3 млрд. души ще обитават неформални селища и ще имат нужда от адекватно жилище до 2050 г. заради драстичния приток на хора към градовете.

• Неефективните жилищни политики, неподходящите или прекалено строги строителни стандарти, ниския финансов капацитет на домакинствата, липсата на налична земя за строителство се отразяват на достъпността на цените на жилищата, а оттам влияят и на нарастването на населението на гетата, посочва се в доклада.
• Липсата на достъп до адекватно, постоянно жилище е една от петте основни заплахи за хората от бедните квартали.

Всички останали лишения са косвено свързани с жилищата. Хората, които живеят в неформални квартали, обикновено са в риск от преместване или принудително изселване, както и от това да останат без дом, защото институционалната и регулаторна рамка все още не е пригодена да подсигурява достъп до адекватни жилища за обитателите на бедните квартали, както и за превенция на разрастването на тези квартали.

Програмата дава приоритет на достъпните жилища чрез преобразяване на бедните квартали, като се ангажират техните жители и им се осигурят достъпни жилища, без оглед на това дали чрез публична програма, или чрез публично частни, или изцяло частни инвестиции. Програмата препоръчва привличане и на местна работна ръка за строителните дейности, което генерира поминък и спомага за подобряване на достъпността на жилищата. Насърчава се също така запазването и подобряването на традиционните жилища с местни строителни знания и техники. Така се запазва местния социален и икономически капитал, включително и поминък, а средствата се управляват от общността.

Важно е местните власти да се съсредоточат върху узаконяването на жилищата и да насърчат различни форми на владение на имотите, посочва се още в доклада. Когато е необходимо, трябва да се осигури подходящо местоположение на зони за презаселване и да се осигури планиране на кварталите, пътищата, инфраструктурата, достъпа до обществени услуги.

Програмата дава три примера за успешен подход в решаването на проблема с достъпните жилища.

• Първият е от Намибия, където през 2015 г. правителството възлага на UN Habitat да направи анализ за достъпа до градски жилища като първа стъпка към създаването на национална стратегия за справяне с бедността. Екипът на Програмата участва в този анализ. В резултат е изготвена програма, с която се търсят по-широки алтернативи за финансиране и строителство на по-достъпни жилища.

• В Кения, в рамките на Програмата, е създадена инициатива за местно производство на стабилизирани тухли от кал. Те се продават от местната общност на по-ниски от пазарните цени на традиционни тухли. Така общността има поминък, генерира дейност и приходи, с които подобрява своите жилища.

• В Буркина Фасо млади момичета и момчета се обучават за водопроводчици.Така Програмата увеличава възможностите за свързване към водоснабдителната мрежа на местните домакинства от общността, за достъп до чиста питейна вода, както и създаването на работни места. В края на обучението им младежите получават пълен комплект инструменти, така че веднага да започнат да предлагат услуги в местната общност и в околните райони.

Преобразяването на бедните квартали и неформалните селища са сериозни предизвикателства пред много градски управи. Принудителните изселвания не са нито краткосрочно, нито дългосрочно решение, за това Програмата препоръчва подход нанасърчаване на устойчивата урбанизация и местната икономика.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://www.mypsup.org/library_files/downloads/Security%20of%20Tenure.pdf
https://www.mypsup.org/library_files/downloads/quick_guides/Fact%20Sheet_Housing_2.pdf

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.