Устойчиво градско развитие: 9 проекта, от които учим за добрите практики

Градовете са основният източник на глобално потребление на ресурси и служат като социални горещи точки, предвид че в градове в момента живее малко над половината от световното население. Следователно те могат да се разглеждат като основни агенти за изпълнението на целите за устойчиво развитие и особено цел 11 на ООН – за устойчиво градско развитие и устойчивото развитие на общностите. Много градове по целия свят вече поемат своята отговорност по отношение на устойчивостта. Много може да се научи от успешните опити за подобряване на живота в градовете едновременно с балансираното потребление на ресурсите на планетата, посочва се в нов доклад на Регионалната академия на ООН.

Академията е подбрала по три проекта в Хамбург, Виена и Прага като примери за добри практики за изпълнението на 11-та цел за устойчивото развитие на градовете. Те са подбрани на базата на строги критерии, като въздействието им е доказано с конкретни данни.

Хамбург

• Futur 2 Festival
Това е еднодневен музикален фестивал, който се провежда всяка година от 2018 г. насам и посреща по 4 000 – 5 000 души в Ентенвердер, Хамбург. Фестивалът се реализира енергийно и ресурсно ефективно, като се използват съдове за многократна употреба, енергия от възобновяеми източници, органична храна, а автомобилите са забранени. Фестивалът има за цел да повиши информираността за устойчивостта сред посетителите, други организатори на фестивали и други заинтересовани страни чрез информационни дейности. Инициативата се финансира от местните власти и други спонсори, като входът за посетители е безплатен.

• Klimasparbuch
Това всъщност е книга с обем 120 страници, която предлага съвети за устойчив начин на живот, информация за устойчиви дейности и ваучери за устойчиви продукти и услуги в Хамбург. Целта ѝ е да повиши осведомеността за това как хората да живеят по-благоприятно за климата, както и да се популяризират местните решения за устойчивост.

• Zukunftsrat Hamburg
Zukunftsrat Hamburg е мрежа от над 100 организации, компании и представители на гражданското общество, основана с цел да улесни прилагането на целите за устойчиво развитие в Хамбург. Мрежата е структурно независима от местната администрация и политика, но съветва публични органи. Членовете работят на доброволни начала с основно финансиране от градската администрация.

Виена

• Grätzloase
Grätzloase – или ние трансформираме свободното пространство, е проект, при който публичните пространства се реорганизират и трансформират чрез идеите и практиките на местните общности. Чадърната организация „Lokale Agenda 21”, която се подкрепя от местната администрация, ръководи проекта и всяка година избира най-добре представените граждански идеи, които консултира и за които осигурява до 4 000 евро финансиране. Сред реализираните проекти има обществени места за спортни дейности, места за срещи на общността, засаждане на дървета на обществени места, градско градинарство и др.

• SchloR
Целта на SchloR е да създаде трайно сигурни и достъпни пространства за съвместна работа и живот. SchloR е комбинация от проект за изкуство, култура и живот. С помощта на солидарен икономически модел, независим от банкови заеми, SchloR купува имот във Виена и в момента е в процес на реализация на проекта.

• 50 Grüne Häuser (50 зелени сгради)
50 зелени сгради е трансдисциплинарен изследователски проект с акцент върху озеленяването на фасадите. Целите на проекта са да улесни изграждането на зелени фасади на съществуващите сгради, за да се намалят вредните емисии да се предотврати появата на градски топлинни острови. Изследователите създават цялостен пакет за озеленяване на фасади, наречен модул BeRTA, който е достъпен от тази година във Виена. Това е проста, рентабилна, широко приложима зелена фасадна система. Първите 50 прототипа са инсталирани през 2019 г., като наблюдението им продължава. Проектът се осъществява с помощта на звеното от местната администрация за опазване на околната среда, Университета по природни науки, ресурси и науки за живота, Института по почвено биоинженерство и ландшафтно строителство, Катедрата по гражданско строителство, както и други програми за наука, технологии и иновации, финансирани от държавата.

Прага

• Vnitrobloky („Вътрешни блокове“)
Т.нар. „вътрешни блокове“ са основният фокус на всички членове на сдружението Bienо. Преди неговите основатели са работили в областите на устойчивото градско развитие и включването на общностите. Целта на тяхната работа е да възстановят и съживят дворовете в града (т.нар. вътрешни блокове). Тези споделени пространства покриват огромна част от историческия център на града и обикновено са пренебрегвани заради трудности със собствеността. Организацията спомага за диалог между собствениците, така че да се проектират, администрират и финансират проектите за обновяване на тези пространства.

• Zažít město jinak (Различен градски опит)
Това е фестивал, който отпразнува съседските отношения. Основава се на принципа на споделяне на публичното пространство, взаимопомощ и доброволчество. Фестивалът е отворен за всички възрастови групи и групи по интереси, като показва високата стойност на обществените пространства, особено на улиците, които често се използват само като паркинг. Фестивалът активира общностите, участниците обменят мнения по местни проблеми, търсят решения и в крайна сметка създават местни активни неформални групи или организации.

• Pražské Matky (Пражки майки)
Това е гражданско сдружение с нестопанска цел, което се стреми да подобри условията на средата на живот и безопасността на движението, особено за най-уязвимите граждани. Сдружението подкрепя устойчивата мобилност и се опитва да увеличи интереса към по-отговорния подход към тези въпроси. Началото на организацията датира още от 1988 г., когато точно тя насочва вниманието към критичните нива на замърсяване на въздуха в Прага. В момента екипът се състои от петима души. Един от проектите на сдружението е „Безопасни маршрути до училище“. С него децата се обучават да вземат активна и отговорна роля в процеса по създаване на околната среда.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://bankimooncentre.org/wp-content/uploads/2020/04/12_BKMC_SDG11-Best-Practices_Adamec_Franz_Holzinger-FINAL-March-2020.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.