Пандемичната криза може да увеличи живеещите в крайна бедност до 1 млрд. души, ако не се предприемат мерки, според ПРООН

Тежките, дългосрочни последици от пандемията от COVID-19 могат да тласнат още 207 млн. души в крайна бедност. Така общият брой на живеещите в крайна бедност може да достигне над 1 млрд. души към 2030 г., според прогноза на Програмата за развитие на ООН (ПРООН). Същевременно експертите от Програмата изчисляват, че допълнителни 146 млн. души могат да бъдат изведени от крайна бедност в сравнение с настоящите тенденции с фокусиран набор от инвестиции за постигане на целите за устойчиво развитие. Те включват изкореняване на бедността, премахване на глада, стимулиране на благосъстоянието, постигане на равенство между половете, осигуряване на достъп до чиста вода и канализация, изграждане на приобщаваща инфраструктура, намаляване на неравнопоставеността, трансформиране на градовете и т.н.

Проучването, част от дългогодишното партньорство между ПРООН и Центъра за международни изследвания Pardee към Университета в Денвър, оценява въздействието на различни сценарии за възстановяване от пандемията.

Базовият сценарий се основава на текущите нива на смъртност и най-новите прогнози за растеж на Международния валутен фонд (МВФ). Според прогнозата съгласно базовия сценарий до 2030 г. още 44 млн. души ще живеят в крайна бедност в сравнение с времето преди пандемията.

При възможно най-лошия сценарий – с проточване на възстановяването и криза, която продължава до 10 години заради загубата на производителност, се очаква още 207 млн. души да бъдат тласнати в крайна бедност към 2030 г. Броят на жените, живеещи в крайна бедност, се очаква да се увеличи със 102 млн. в сравнение с базовия сценарий, показват още данните.

Проучването осъществява, че фокусиран набор от инвестиции в целите за устойчиво развитие през следващото десетилетие в програми за социална закрила, управление, дигитализация и зелена икономика не само може да предотврати нарастването на крайната бедност, но всъщност ще спомогне за надхвърляне на растежа преди пандемията. Подобен сценарий би извел от крайната бедност 146 млн. души, би намалил разликата в бедността между половете, както и броя на жените, живеещи в крайна бедност, със 74 млн. дори като вземе предвид настоящото въздействие на COVID-19 върху икономиката и обществата.

„Изборите, които лидерите вземат сега, могат да отнесат света в много различни посоки. Имаме възможност да инвестираме в десетилетие на действие, което не само да помогне на хората да се възстановят от здравната криза, но и да преосмисли пътя за развитие на хората и планетата към по-справедливо, устойчиво и зелено бъдеще“, коментира администраторът на ПРООН – Ахим Щайнер.

Съгласуваните SDG интервенции, предложени от проучването, съчетават поведенчески промени както на правителствата, така и на гражданите – например промени в моделите на потребление на храна, енергия и вода. Предложените интервенции се фокусират и върху глобалното сътрудничество по изменението на климата, допълнителните инвестиции в възстановяването от COVID-19 и необходимостта от подобрен широколентов достъп и технологични иновации. Изследването заключава още, че тези инвестиции имат значителен потенциал за стимулиране на човешкото развитие в нестабилни и засегнати от конфликти държави, като се има предвид, че по-голямата част от допълнителните 146 млн. души, които биха изпаднали в крайна бедност заради кризата, живеят точно в такива държави.

Ползите се отразяват на допълнителни показатели за човешко развитие, включително хранене и образование. През 2030 г. около 128 млн. възрастни и 16 млн. деца вероятно ще избегнат недохранването с интервенциите, а делът на децата, завършващи гимназия ще се увеличи до 70% от очакваните 66% преди здравната криза. За сравнение, при песимистичния сценарий има вероятност да бъдат недохранени още 37 млн. души, вкл. 4 млн. деца на възраст под 5 години, а степента на завършване на средно образование да падне до 64%.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID-19_could_push_extreme_poverty_over_1_billion_people_2030.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.