World Habitat Awards – Световни награди за населените места

Световните награди за населените места отличават най-добрите практики в жилищното строителство по целия свят. Наградите са учредени през 1985 г., за да спомогнат насърчаването на добрите жилищни практики. Фондацията за сгради и социални жилища си партнира с Програмата на ООН за населените места, за да връчи тези годишни награди.

Новаторско партньорство за предотвратяване на бездомността в гр. Нюкасъл, Великобритания, и уникален подход за интегриране на управлението на риска от бедствия в планирането и развитието на населените места в отдалечени райони на Пакистан са носителите на златото в тазгодишните награди World Habitat Awards 2020. Партньорският подход на Общинския съвет на Нюкасъл е предотвратил 24 000 домакинства да останат без дом от 2014 г. насам. Бедността и лишенията са дългогодишни проблеми в града още отпреди програмата на правителството за икономии, която доведе до намаляване на общинските бюджети с почти една трета, а оттам – и на социалните разходи. Очакванията са до 2024 г. 40 000 от жителите в трудоспособна възраст с най-ниски доходи да получат 150 млн. долара по-малко социална подкрепа от обичайното, което създава редица рискове пред домакинствата.

Повече от 100 местни организации обаче се обединяват и работят заедно, за да предотвратят излизането на много хора на улицата и да насърчат тяхното финансово включване. Те се справят с разнообразни проблеми, които увеличават риска за много хора да останат без дом, например дългове и ограничен достъп до социални помощи. На местните жители им се оказва подкрепа за увеличаване на техните доходи и намаляване на разходите им, където е възможно. Така организациите постигат нисък дял на бездомните в града, въпреки местните предизвикателства.

Местният градски съвет разработва първата си стратегия за предотвратяване на бездомността през 2003 г. Заради строгите икономии след 2010 г. спада финансирането за изпълнението на целите, заложени в стратегията, но местната администрация намира начин да продължи да осъществява дейности, с които предотвратява хората в затруднение да губят домовете си. В основата на стратегията е запазването на голям запас от общински жилища (26 000 домове), управлявани от специална организация.

Дейностите по първична превенция се фокусират върху „адаптиране“ на основните услуги за уязвимите жители. С хората работят служители на общината и на различни агенции, които са обучени да идентифицират и реагират на рискове. Дейностите по вторична превенция са под формата на целенасочени, специализирани съвети и подкрепа, включително специализирана информация, съвети и услуги по ключови въпроси, като жилище, дълг и социални грижи. Третата и последна част от работата се отнася до кризисни дейности. Целта тук е да се „хванат” жителите, преживяващи криза, като се осигури спешно настаняване на хора, които не са били идентифицирани по-рано като рискови.

В Пакистан Агенцията „Ага Хан“ за населените места използва сателитни изображения и инструменти за картографиране на риска от наводнения и земетресения с участието на жители (които допринасят с местни познания и се обучават за процеса) за създаване на жилищни и икономически зони и разработване на планове за управление на бедствия. Към днешна дата Агенцията е извършила оценки на опасностите, уязвимостта и риска в 785 населени места, предоставила е техническа помощ на над 20 000 домакинства за поддържане и подобряване на домовете им, изградила е над 4000 приюта за хора, напуснали обичайното си местоживеене заради бедствия, създала е над 280 плана за действие при бедствия в различни общности и е обучила над 50 000 доброволци за управление на риска от бедствия в общността.

World Habitat връчи две сребърни и три бронзови награди.

• Сребро получава инициативата за обществени предприятия за производство на компресирани глинени тухли в Непал, която дава възможност на местните предприемачи да изграждат екологични домове и да създават устойчиви микропредприятия в общности, засегнати от бедствия.

• Сребро получава и Space-S от Нидерландия – проект за социални жилища в Айндховен, със своя дизайн, разработка и управление, воден от жителите. За целите на проекта са поканени чрез социални организации повече от 1 000 потенциални наематели от маргинализирани групи – млади хора с интелектуални затруднения и разстройства от аутистичния спектър, хора с увреждания, използващи помощни средства за придвижване, и др., които са давали предложения за дизайна и функционалността на жилищата и пространствата. Проектът е осъществен от архитектурното студио Inbo, жилищната асоциация Woonbedrijf и избраните наематели, като около 600 души от тях продължават да управляват развитието на комплекса.

• Бронз получава проект за подобряване на жилищните условия в бедните общности в Пном Пен, Камбоджа, както и проект за разработване и функциониране на програми за социални жилища и грижи в Будапеща, Унгария.

• Третият проект с бронз е озаглавен Camp In и цели подобряване на жилищните условия и качеството на живот на уязвими или рискови групи в селските райони на Португалия. По проекта работят доброволци. Страната е избрана като държавата в Европа с едно от най-неравностойните общества. Около половин милион души в Португалия, или 5% от населението, са изложени на риск от жилищна бедност или социално изключване. Почти всеки четвърти (23%) от цялото население не може да отоплява дома си през зимата. В продължение на 12 дни доброволци ремонтират къщи на жители на Португалия, които не са безопасни или са в много лошо състояние. Проектът се провежда в цялата страна рез партньорства с местни общини и енории, местни строителни компании и доставчици, инженери и архитекти и с активното участие на местните общности.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://world-habitat.org/news/news-updates/world-habitat-awards-2019-gold-awards-presented-at-wuf10/
https://world-habitat.org/news/news-updates/the-2020-world-habitat-awards-winners-announced/
https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/?fwp_year=2020

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.