Build Solid Ground в град Провадия

В рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България продължава своята серия срещи в български общини и университети, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

На 27-ми октомври в конферентната зала на Община Провадия се проведе информационна работна среща, в която се включиха 35 участника, експерти от различни звена на общинската администрация и специалисти от социални учреждения. Събитието откри д.т.н. инж. Жоро Илчев, кмет на Община Провадия.

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден стартира доброволческа акция за подобряване на градската и паркова среда. Общо 25 доброволци, сред които инж. Жоро Илчев – кмет на Община Провадия, заместник-кметове – г-жа Стефка Христова и инж. Севим Мустафа, общински служители и младежи от социалното заведение “Защитено жилище”, помогнаха за облагородяването на парковото пространство пред Народно читалище “Алеко Константинов”, в близост до градската библиотека и църковния храм “Св. Благовещение”.

Всички доброволци подкрепиха идеята за превръщането на парка в по-приветлива зона за отдих. Те се включиха в обновяването на парковото пространство с обща площ от 1200 кв. м, като почистиха самонастанилата се растителност в шестте обособени градинки. Премахнат бе и част от горния слой на почвата, за да се оформят декоративни фигури от речен камък, мулч (дървесен чипс) в различни цветове и по-едър камък – тип “алпин”. В една от площите бе изграден алпинеум, аранжиран с камъни и растения. Допълнително бе поставен и геотекстил, който ограничава появата на плевели и предпазва от гниене дървесината на мулча. За да се предаде още по-приятен вид на парка бяха монтирани нови пейки за отмора и бяха поставени бетонни кашпи с цветя и храсти.

Чрез проведеното мероприятие, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

В рамките на тригодишната си кампания, Хабитат България ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2020 г. общини са: Троян, Плевен, Свиленград, Кърджали, Добрич, Провадия, Враца, Оряхово, Варна – район Аспарухово и София – район Средец.

През 2018 г. и 2019 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2000 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg/


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.