Пренаселеността на градовете – какво се случва със света? ( I част )

Статистиката
Над 7.5 милиарда души. Това е броят на хората, които живеем днес на планетата Земя. Всички ние сме различни – националност, вероизповедание, цвят на кожата, раса. Но всички ние имаме едно общо нещо – планетата Земя, която наричаме свой дом.
Никога преди светът не е бил изправен пред толкова критична точка на населението. От Организация на обединените нации (ООН) прогнозират, че до 2030 г. населението ще се увеличи до 8,6 милиарда души, през 2050 г. ще бъде 9,8 млрд. души, и ще стигне 11,2 милиарда през 2100.

Всяка година населението на Земята се увеличава приблизително с 83 милиона души, като очакванията са тенденцията на нарастване да продължи дори и при продължаващо намаляване на раждаемостта , която се наблюдава от 60-те години на миналия век.
Истината е една, сочат изводите от доклада – бързо се приближаваме до критичния брой хора за устойчивостта на планетата, което според експертите е от 9 до 10 милиарда души. Населението в Африка се отличава с бързия си темп на растеж и именно тук се очаква най – голям ръст до 2050 г. В другата крайност е населението на Европа, за което прогнозите са за спад в следващите десетилетия.

От ООН прогнозират, че до 2050 г. половината от световния прираст на населението ще бъде концентриран само в девет страни – Индия, Нигерия, Конго, Пакистан, Етиопия, Танзания, САЩ, Уганда и Индонезия. Тези нации са изброени по реда на техния „очакван принос към общия растеж“. За същия период населението на 26 африкански страни се очаква да се удвои. Китай, който в момента има 1,4 милиарда жители, скоро ще бъде задминат от Индия, която към момента има 1,3 милиарда жители.

Що се отнася до Европа, тук е най-ниското ниво на раждаемост, което се оценява на 1,6 раждания на една жена. За сравнение – Африка е с най-висока плодовитост – с около 4,7 раждания на жена. Според статистика на Евростат за 10 години населението на България е намаляло с половин милион души, а страната ни води по смъртност в ЕС. Към тези факти се добавя и отрицателна естествена промяна на населението на България от минус 7.3 на сто на 1000 жители. Прогнозите за бъдещото демографско развитие на страната също са крайно негативни – още през 2020 г. се очаква населението да падне под 7 милиона – 6.9 млн., през 2030 г. – 6.5 млн., през 2040 г. – 6.1 милиона и през 2050 г. – 5.7 милиона.

Все повече страни вече имат равнища на раждаемост под нивото от около 2,1 раждания на жена. Това е населението, което трябва да замени сегашното поколение. През периода 2010-2015 г. раждаемостта е под нивото на замяна в 83 държави, а това съставляват 46% от световното население.
Десетте най-гъсто населени държави с ниски нива на плодовитост са Китай, САЩ, Бразилия, Русия, Япония, Виетнам, Германия, Иран, Тайланд и Обединеното кралство. В допълнение към забавянето на растежа на населението , ниските равнища на раждаемост водят до по-възрастното население, се отбелязва в доклада. Очакванията са броят на хората на възраст 60 или повече години да нарастне повече от два пъти от сегашните 962 милиона – до 2,1 милиарда през 2050 г. и повече от три пъти – до 3,1 милиарда през 2100 година.

Какво причинява пренаселеност?
Развитието на медицината, технологиите, възможността да предвиждаме и предприемаме стъпки, за да предотвратим природните събития, които причиняват смъртни случаи са само малка част от причините, въпреки по- ниската средна раждаемост, да ставаме свидетели на все по-нарастващия брой на хората по света.
Какво означава всичко това?
За съжаление този прираст на населението по света води след себе си изключително сериозни последствия. Редица доклади и проучвания синтезират най- големите заплахи, които стоят пред света.

1. Без чиста вода
Може да живеем на водна планета, но само 2,5% от водата е прясна. От нея 1% е или негодна за консумация, или недостъпна. Голяма част от тази вода е замразена под формата на полярни ледени шапки. Това означава, че по-малко от 1% от ресурсите на планетата са налични за консумация.
Изследванията показват, че консумираме прясна вода по- бързо, отколкото планетата може да я попълни.

2. По-ниска продължителност на живота
Благодарение на медицинската интервенция, хората могат да живеят до 100 години – стига да обитават развити страни, където имат достъп до тези медицински грижи. Проучване, направено от изследователи от Харвард установи, че по-голямата част от населението ще се увеличава през следващите 40 години. . Драматичното нарастване на населението в по-слабо развитите страни ще доведе до по-висока смъртност и по-ниска продължителност на живота, следствие проблеми с инфраструктурата, храните, водата и жилищата.

3. Изчезване на растенията и животните
По-големият брой човешки същества, населяващи планетата, означава, че има по-малко ресурси – храна, вода и природни местообитания. Глобалното затопляне вече заплашва да предизвика масовазагуба на биоразнообразие до 2050 година. Учените прогнозират, че през това време повече от половината от растителните и животински видове на планетата ще бъдат изправени пред възможно изчезване.

4. Изчерпване на почвата от прекомерно земеделие
Свръхзасаждането на голям брой култури и тяхното третиране с химически препарати може да разруши природните ресурси на почвата. Опазването и възстановяването на почвеното плодородие е изключително бавен и сложен процес, на който не се отделя необходимото внимание. А при положение, че човешката популация продължава да расте, ще се нуждаем от все по-големи количества храна, което изисква все повече земеделски земи. Това от своя страна води до обезлесяване. Голяма част от драстичното обезлесяване на тропическите гори вече е факт.

5. Промяна на климата
Вече виждаме резултатите от изменението на климата, най- малкото са катаклизмите, на които ставаме свидетели в последните няколко години – урагани, наводнения, пожари… По-голямата част от това се дължи на генерираните от човешката дейност парникови газове, които водят до бързото затопляне на планетата. Уравнението е просто – колкото по-голяма е човешката популация, толкова повече парникови газове ще създадем.

6. Бедност, липса на жилища и международни конфликти
Пренаселеността на една страна ражда безработица, тъй като има по-малко работни места за прекомерния брой активни индивиди. Това от своя страна крие потенциална опасност от по – голяма престъпност и конфликти.В същото време търсенето на жилища се увеличава, а предлагането е ограничено. Стихийното и често незаконно застрояване в периферията на градовете води до създаване на квартали без необходимата базова инфраструктура. Качеството на живота се влошава, а разходите се повишават едновременно с безработицата и бездомността.
С нарастването на населението някои страни ще се адаптират по-добре от други. Когато дойде времето, в което храната и водата са най-ценните стоки, конфликтът е неизбежен, коментира в свой анализ Ричард Флорида, съосновател на CityLab.

Петя Ралчева, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.