Build Solid Ground в град Лом

В рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България започна серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

На 29-ти август в конферентната зала на ОП „Общински пазар“ – гр. Лом се проведе информационна работна среща, в която се включиха 50 участника, представители на общинска администрация, кметства, социални заведения, училища и медии. Събитието откри г-жа Гинка Иванова, заместник-кмет „Финанси, местно икономическо развитие и проекти” на община Лом.

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден стартира доброволческа акция за подобряване на градската среда, в която се включиха, както жители на град Лом, така и общински служители. Общо 30 доброволци, сред които безработни и социално слаби лица, регистрирани в Програмата за полагане на общественополезен труд, деца и младежи, настанени в социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип „За по-щастливо детство“ – гр. Лом, ученици от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ – гр. Лом, жители на квартала, служители на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и програми за заетост“ от общинската администрация, всички заедно подобриха облика на занемарена детска площадка, разположена зад Художествена галерия „Поломие“ в центъра на града. Доброволците помогнаха за подмяната и ремонта на редица съоръжения, като градинските пейки, детската пързалка, детските люлки и катерушките. Нови градински кошчета за разделно събиране на отпадъци бяха монтирани и теренът на градинката бе застлан с пясък. Инициативата допринесе за създаване на комфортна и здравословна среда за отдих и забавление на деца и възрастни.

Чрез проведеното мероприятие, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

В рамките на тригодишната си кампания, Хабитат България ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2019 г. общини са: Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец.

През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 участници и доброволци.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.