Как Международната финансова корпорация подкрепи държавна структура в Пакистан да кредитира хора с ниски доходи за жилищни цели

IFC (Международната финансова корпорация – МФК, www.ifc.org), част от групата на Световната банка, насърчава отворените и конкурентни пазари в развиващите се страни. МФК подкрепя устойчиви компании от частния сектор и други партньори за генериране на работни места и предоставяне на услуги, така че хората да имат възможности да избягат от бедността и да подобрят живота си.

Консултантските услуги на IFC и донорските партньори предоставят помощ за програми за изграждане на малки предприятия, ускоряване на частното участие в инфраструктурата, подобряване на благоприятната среда за бизнес, увеличаване на достъпа до финансиране и укрепване на екологичната и социална устойчивост.
Това се посочва в доклад „Достъпни жилищни модели в Източна Европа. Проблеми и възможности в жилищната политика на страните от Източна Европа. Модели на социални жилища в страни от Третия свят.“ с автор проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент „Архитектура“ в Нов български университет.

МФК има за цел да увеличи наличността на дългосрочни средства за ипотечно кредитиране на развиващите се пазари и да въведе най-добрите международни практики за иницииране, обслужване и управление на портфейл. В съответствие с целите си за развитие организацията подчертава достъпа до жилища на достъпни цени на развиващите се пазари, осигурява финансиране на дълг и собствен капитал на банки, инициатори на първичния ипотечен пазар и компании от вторичния пазар.

Корпорацията също така инвестира в инструменти на капиталовия пазар или осигурява кредитно подобрение за секюритизации, обезпечени с ипотека, и подобни финансови инструменти.
Досега IFC е инвестирала над 3 млрд. долара за жилищно финансиране в над 46 държави по света, като се фокусира върху региони, в които голяма част от населението живее в нестандартни жилища и има ограничен достъп до кредити за изграждане, разширяване или обновяване на домовете си.

Един от успешните проекти на Корпорацията е в Пакистан, където подкрепя Корпорацията за жилищно строителство (HBFC) за изграждането на институционален капацитет с цел осигуряване на жилищно финансиране на някои от най-бедните хора в страната.
HBFC (www.hbfc.com.pk) е държавна структура, финансираща жилища, която работи в Пакистан от 1952 г. насам. Тя осигурява финансиране за изграждането, възстановяването и покупката на жилища за сегмента на пазара на ниски до средни доходи.

Корпорацията помага на структурата да расте и да бъде устойчива на все по-конкурентен пазар за жилищно финансиране с помощта на задълбочен анализ на пазара, на базата на който се очертават и бъдещите перспективи. Това показва огромния потенциал на компанията да действа като катализатор за разширяване на сектора на жилищното финансиране в страната.
HBFC се насочва към клиенти с ниски доходи. Така организацията прави преход от правителствена програма към проактивен, независим и самоуправляващ се ипотечен заемодател с помощта на МФК, като привлече пазарно финансиране на жизнеспособни цени.
Инструментът за консултантски услуги на IFC за Близкия изток и Северна Африка, PEP-MENA, управлява този проект, който е резултат от споразумение с Министерството на финансите на Пакистан.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.