Социалните жилища в Южна Африка – инструмент за преодоляване на икономическото неравенство и сегрегацията ( I част )

Обновяването на градовете е критичен проблем по целия свят и особено в страните от Третия свят. Според доклада за световните градове през 2016 г. темпът на растеж на населението в Африка е 11 пъти по-бърз от темпа на растеж в Европа. Повече от половината от населението на света живее в градовете, като до 2050 г. този дял ще достигне 70%.

По данни на Световната банка до 2030 г. три милиарда души или 40% от населението на света ще имат нужда от нови жилища. Ако експертите на овладеят този процес дотогава, според ООН три милиарда души биха могли да живеят в ненормални жилищни условия, посочва се в доклад „Достъпни жилищни модели в Източна Европа. Проблеми и възможности в жилищната политика на страните от Източна Европа. Модели на социални жилища в страни от Третия свят.“ с автор проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент „Архитектура“ в Нов български университет.

Очевидно е, че сега е моментът да се намерят начини за осигуряване на адекватни жилищни условия на големия брой хора, които мигрират към градовете в развиващите се страни – не само да им се осигурят безопасни и здравословни условия на живот, но и да им се даде възможност да получат добра работа, да печелят добри доходи и да намерят своя собствен път в обществото.

Африканските градове се увеличават с над 40 000 души всеки ден, много от които остават без покрив над главите си. Жилищният пазар в Африка не разполага с местни предприемачи с технически и финансов капацитет за изграждане на мащабни проекти. Например само недостигът на жилища в Кения се оценява на 2 милиона единици, докато Нигерия се нуждае от 17 милиона единици. Кения и Нигерия са начело на приоритетния списък за необходимост от действия в жилищното строителство. Нарастващото търсене се задоволява от оскъдно ново предлагане.
В Южна Африка например социалните жилища се използват за възстановяване на доверието между правителството и хората, преживели прекалено дълго неравностойно третиране и бедност. Системата има за цел да осигури жилища както за домакинства с ниски доходи, така и за тези със средни доходи. Целта е да се даде възможност за по-добра интеграция.

Друга цел, която се формулира, е социалните жилищни проекти да бъдат устойчиви във времето.
Секторът обаче е все още в своята ранна степен на развитие. Новите социални жилищни институции са в процес на формиране.
Социалните наемни жилища, предлагани от жилищни асоциации, е само една от формите на достъпни жилища в Южна Африка. Наемите на жилищата се определят като процент от брутния месечен доход на всички обитатели.

Програмата за социалните жилища в Южна Африка има две основни цели: да допринесе за националния приоритет за преструктуриране на обществото в страната с цел преодоляване на структурните, икономическите, социалните и пространствените дисфункционалности, както и да подобри и да допринесе за цялостното функциониране на жилищния сектор, и по-специално подкомпонента на наемните жилища, доколкото социалните жилища могат да допринесат за разширяване на обхвата на възможностите за жилищно настаняване на бедните.
Остават обаче някои структурни ограничения за постигането на фундаментални промени, които ще се решават поетапно с различни стратегии.

В Южна Африка се работи върху Национален план за развитие 2030. Голямата визия е да се променят населените места и да се подобри териториалната икономика, за да се създадат витални градски пространства. Социалните жилища са основен компонент на тази стратегия. До май 2016 г. правителството на Южна Африка е изградило или е прехвърлило около 4,3 милиона жилища на обитателите в страната, с което е помогнало на около 20 млн. граждани.
Стратегията за развитие цели и справяне с проблемите на сегрегацията. За постигането на тази цел социални жилища се и ще се разполагат в определени територии (общини), които са идентифицирани като области на възможности (до голяма степен икономически), където бедните имат ограничен или недостатъчен достъп до жилищно настаняване и където предоставянето на социални услуги като достъпни жилища може да допринесе за ребалансирането на тази ситуация.

Жилищните асоциации са ключови институции за осигуряване на социални жилищни единици. Въведена е възможност и частният сектор да изгражда социални жилища, като се създават партньорства с местните власти.
Размерът на подкрепата на местните власти за жилищните асоциации се уточнява в годишно споразумение между двете страни, които съвместно да определят проектите за преструктуриране и заедно представят предложения за финансирането им пред централната власт.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.