Институционална рамка на социалните жилища в Холандия

Холандия е страната с най-голям дял на социални жилища от всички страни в Европейския съюз (ЕС) – една трета от жилищния фонд. Освен това, той се определя като най-качествения в Европа.
Жилищните асоциации са най-важните снабдители на социални жилища, като ролята им е много по-голяма от тази на централната и местните власти. С времето се доказва, че асоциациите управляват по-ефективно средствата си, поради което елиминирането на общинските компании се е превърнало в национална политика.

Повечето жилищни асоциации са наследници на общински жилищни компании. В останалите случаи, жилищните асоциации купуват жилищния фонд на общински компании. В резултат на множество сливания с времето асоциациите стават все по-професионални и по-големи. За последните 10 години броят им намалява от 500 на около 400.
Жилищните асоциации са частни организации с нестопанска цел, чиято правно регламентирана задача е да осигуряват жилища за приоритетната целева група – хора с ниски доходи. Характерна за холандските асоциации е високата финансова независимост, постигната през 1995 г. Статутът им обаче изисква одобрение по реда на Жилищния закон, а функциите им са определени със специална наредба към закона.

За да се гарантира достъпът на асоциациите до капиталови заеми за финансиране на социалната им дейност, функционира тристепенна структура за сигурност. Първият й елемент е Централният фонд за социални жилища. Той представлява независим публичен орган, финансиран от самите асоциации, който надзирава финансовото им състояние. При наличие на финансови проблеми в някоя асоциация фондът осигурява необходимата финансова помощ. Освен това, той следи платежоспособността и ликвидността на асоциациите, при необходимост им отправя препоръки и докладва на Министерството на жилищното строителство, околната среда и пространственото планиране. По този начин министърът изпълнява своите отговорности по контрол над асоциациите.

Вторият елемент на структурата за сигурност е Гаранционният фонд за социални жилища, който представлява частна организация, създадена от самите асоциации. Това е фонд за солидарност между асоциациите и средствата от него се използват в случай, че Централният фонд няма достатъчно средства. Този фонд действа като поръчител на асоциациите и поради добрия му кредитен рейтинг (най-високият възможен) асоциациите имат достъп до кредити с много благоприятни условия и лихвени проценти. Когато някоя асоциация използва като поръчител фонда, заплаща такса.
В случай, че двата фонда са изпразнени и не могат да изпълняват функциите си, държавата и общините действат като трети елемент на структурата за сигурност. Тази опция има по-скоро резервен характер и досега не е била използвана.
Друг начин за субсидиране на жилищните асоциации е чрез поземлена политика – много често местните власти продават земята си по-евтино, когато върху нея ще се строят социални жилища.

През 2009 г. Европейската комисия отправя препоръки към Холандия за реформиране на социалния наемен сектор. Критиките са свързани с това, че голяма част от жилищата на жилищните асоциации не се предоставят на хора с ниски доходи и съответно не би трябвало да са държавно подпомагани.
Предприетите от Холандия мерки са в няколко направления. Сега 90% от новопостроените жилища се отдават на домакинства, чиито годишен доход се определя като нисък. Освен това, започват постепенно да се увеличават наемите за домакинства, чиито доходи се определят като средни.
От 2013 г. се прилага и ново данъчно облагане в социалния жилищен сектор. То се отнася до наемодатели, които притежават повече от 10 социални жилища и се изчислява въз основа на пазарната стойност на жилищата. Тези промени изглеждат обосновани предвид критиките от ЕС, но създават проблеми за домакинствата със средни доходи.

В Холандия над 80% от наемния сектор е социален и ограничавайки достъпа до него на домакинствата със средни доходи в повечето случаи ги оставя пред единствения избор да търсят варианти за придобиване на собствено жилище.
В последните години холандското правителство е много активно в борбата с ипотечната задлъжнялост и това е една от основните му дейности в сферата на жилищната политика.

Източник: доклад „Социални жилища и жилищна политика в Страните от Западна Европа и САЩ“ с автор д-р Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет на Съюза на асоциациите на собственици в България.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.