Институционална рамка на социалните жилища във Франция

Секторът на социалните жилища във Франция е регулиран от специфични законови и подзаконови разпоредби. В този сектор се включват строителството, разпределението и управлението на социални наемни жилища, както и възможностите за придобиване на собствено жилище с държавна помощ.

Социалните наемни жилища представляват 17% от жилищния фонд. HLM (Habitation à Loyer Modéré) организациите, т.е. организации, осигуряващи жилища на умерени наемни нива, са най-важните партньори в този сектор. Тяхната основна дейност е строителството на социални жилища, но те се занимават и с обновяване и модернизация на съществуващи социални жилища.
HLМ организациите са част от план, който предвижда реновирането на 800 хиляди социални жилища до 2020 г. Той се финансира частично от Европейския фонд за регионално развитие.
От юридическа гледна точка, тези организации могат да бъдат както публични, така и частни компании, действащи като организации с нестопанска цел, под контрола на Министерството на жилищната политика и Министерството на финансите.

Дейността на организациите е под постоянен контрол за съответствие със социалните цели, които се определят с помощта на контролните органи. Като част от системата на HLM организациите е създаден гаранционен фонд, който да покрива разходите им при неплатежоспособност на наемателите на социалните жилища, предизвикани от неочаквани обстоятелства като безработица, трудова злополука, смърт.

Друг участник на социалния наемен пазар са смесените дружества (Sociétés d’économie mixte – SEM). Техните компетенции са много подобни на HLM организациите и както се подразбира от наименованието им, те представляват дружества със смесено участие – публично и частно. Някои асоциации с нетърговска цел също предоставят социални наемни жилища.
Компаниите за кредитни имоти са друг участник в пазара на социални жилища, но извън наемния пазар. Те насърчават индивидуалната собственост, предлагайки нисколихвени кредити.

Освен регулация и контрол на НПО сектора в жилищната сфера, френската държава е ангажирана и в осигуряване на инвестиционни субсидии. Финансирането за строителство на нови социални жилища идва основно от кредити, предоставяни от специализиран жилищен фонд (Caisse des Dépôts etConsignations -CDC).
За разлика от Германия, приоритет за Франция е подпомагането за изграждане на социални жилища. В последните години се увеличава общият размер на средствата, отпускани от CDC фонда.
За регулярно постъпление на свежи пари се разчита на т.нар. спестовни сметки Livret A. Те са привлекателни с условията си – имат фиксирана положителна лихва и не подлежат на данъчно облагане. Всяко френско домакинство има право да отвори такава сметка в своята местна банка. Спестяванията им се събират от CDC, който плаща такса на съответната банка и определени лихви.

Макар и по-малко, регионите и департаментите също имат участие във финансирането на социалния жилищен сектор. Отпуснатите от тях средства се разпределят според специфичните нужди към HLM и SEM организациите, за да строят социални жилища. Финансирането от местните и регионалните власти, заедно със собственото финансиране от организациите, предоставящи социални жилища, покриват обикновено 15-20% от разходите за строителство. Най-голям дял се осигурява от CDC фонда – обикновено над 75%.
Друг източник е безвъзмездното финансиране и преференциалните кредити, които работодателите отпускат на служителите си – за посрещане на жилищни нужди.
Освен чрез финансиране за строителство на социални жилища, държавата и местните власти подпомагат организациите, предоставящи социални жилища чрез субсидии и данъчни облекчения. Те също отпускат жилищни надбавки за най-бедните домакинства, които не могат да покриват социалния наем.

Обобщение:
Държавата и местните власти не са директни субекти, предоставящи социални жилища. Държавата има важна роля за регулацията на сектора и за финансирането му, което се осъществява директно от държавна финансова институция (CDC);
– Френската жилищна система се характеризира с разнообразни участници, предоставящи социални жилища, а HLM организациите с нестопанска цел могат да бъдат, както публични, така и частни;
– Източниците на финансиране за строителството на социални жилища също са разнообразни, което води до голяма стабилност. Те включват държавата, регионите, департаментите, работодателите и др.;
– Политиките са фокусирани върху повишаване предлагането на социални жилища, а не върху подпомагане на нуждаещите се чрез директни субсидии (жилищни надбавки).

Източник: доклад „Социални жилища и жилищна политика в Страните от Западна Европа и САЩ“ с автор д-р Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет на Съюза на асоциациите на собственици в България.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.