Институционална рамка на социалния жилищен сектор в Англия

В Англия функционира специална агенция (Homes and Communities Agency– HCA), която е регулатор на организациите, осигуряващи социални жилища и един от основните финансови източници за жилищната политика. Агенцията е публичен орган с изпълнителни функции, който се финансира от Министерството на общините и местното управление. Това означава, че агенцията не е интегрална част от министерството, но министърът на местното управление е отговорен пред Парламента за дейностите, финансирани от министерството.

Агенцията е създадена през 2008 г. като наследник на Жилищната корпорация. При създаването й функциите по контрол на жилищните асоциации и другите социални наемодатели се изпълняват от друг орган (Tenant Services Authority – TSA), но от 2012 г. те са прехвърлени към агенцията и TSA е закрит.

Другата основна роля на агенцията е в осигуряване на капиталови субсидии на социалните наемодатели за строителство и поддръжка на социални жилища, както и за финансиране за провежданите от нея програми.
Освен чрез субсидиите от агенцията, строителството на социални жилища се финансира от частни източници и от резервите на асоциациите. В последните годините размерът на субсидиите намалява повече от три пъти и жилищните асоциации и другите социални наемодатели са принудени да търсят частни източници на финансиране.

Жилищните асоциации са основните организации, осигуряващи социални жилища. Тяхната значимост нараства от 90-те години на 20-ти век насам, тъй като в този период общинските жилища намаляват драстично. Сега те управляват над 50% от социалния жилищен фонд – съставляващ 18% от всички жилища в страната.
Следва да се уточни, че с изключение на Северна Ирландия, в останалата част от Обединеното кралство, вкл. Англия, социалната жилищна политика включва както социалния наемен сектор, така и финансово достъпни опции за собствено жилище и схеми за съсобственост. Повечето жилищни асоциации са участници в схеми за съсобственост. Същината им се състои в това, че когато купувачът не може да си позволи ипотека върху 100% от жилището, той може да купи част от него (между 25% и 75 %) и да плаща наем за останалия дял. Изпълняват се и много други програми в подкрепа на купувачите.

Освен жилищните асоциации, местните власти също притежават социални наемни жилища. Значимостта на местните власти за социалния жилищен сектор намалява в последните десетилетия поради намаляващия брой общински жилища. Местните власти имат важна медиаторска функция в кандидатстването за наемане на жилище от жилищна асоциация, което може да става през тях. Системата на жилищните надбавки, които се предоставят на хора с ниски доходи, се администрира от местните власти.
Подобно на политиката в Германия, жилищното субсидиране и в Англия се фокусира все повече върху потребителя, а не върху капиталовите разходи за нови социални жилища.

Обобщение:
– Най-значимата публична институция в сферата на жилищната политика е HCA агенцията, която е регулатор на социалните наемодатели и осигурява субсидии за строителство на социални жилища. Тези субсидии в последните години намаляват за сметка на различни видове финансова помощ, насочена директно към нуждаещите се от жилище;
– Жилищните асоциации са организации с нестопанска цел и са най-значимите наемодатели на социални жилища. Те предлагат не само наемен социален фонд, но и съвместно с HCA агенцията изпълняват програми за предоставяне на опции за придобиване на собствено жилище;
– Местните власти също са социален наемодател, но с намаляващ размер на жилищния фонд и съответно намаляваща значимост. Те администрират системата на жилищните надбавки, но с въвеждането на единната финансова помощ това тяхно задължение ще отпадне или силно ще се редуцира.

Източник: доклад „Социални жилища и жилищна политика в Страните от Западна Европа и САЩ“ с автор д-р Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет на Съюза на асоциациите на собственици в България.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.