Build Solid Ground – глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права. ВИДЕО

До 2030 г. трима от всеки пет души в света ще живеят в градове.
Урбанизацията поставя огромни предизвикателства пред човечеството.
Изселвания – 75% от хората в света нямат документация за земята, на която живеят, и са в постоянен страх от изселване.
Неравни права – В много държави на жените се отказва правото да притежават земя или недвижимо имущество.
Бедност – Градовете не успяват да отговорят на нуждата от жилища, като до 2030 г. се очаква населението в гетата да се удвои , достигайки 2 милиарда души.
В България стотици хиляди хора живеят в амортизирани или паянтови сгради. Близо 400 000 души живеят по 3+ човека в стая.
Лошите жилищни условия пораждат сериозни проблеми в други сфери на живота, като здравеопазване, образование, заетост.
За глобалните проблеми, свързани с урбанизацията, има глобални политики.
Новият Дневен ред 2030 на ООН формулира 17 глобални цели за устойчиво развитие, включително Устойчиви градове и общности.
Можем да противодействаме на изселванията, като улесним придобиването на права върху земята.
Можем да обновим бедните квартали, като гарантираме достойни условия на живот на всички.
Можем да осигурим адекватни, безопасни и достъпни жилища , като провеждаме устойчиви жилищни политики.

БЪДЕТЕ ПРОМЯНАТА!

Подкрепете Build Solid Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права.

Споделете това видео, ако вярвате, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си.


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.