Подобряване на енергийната ефективност: Проблеми и успехи в Централна и Източна Европа

Около 700 хил. са жилищата в България, които се нуждаят от основно обновяване и подмяна на инсталации, т.е. саниране. За целта са необходими около 40 млрд. евро. Данните наскоро цитира Юлиян Попов, председател на Института за енергийна ефективност на сградите в Европа (BPIE), на събитие на тема „Инициатива за финансиране на околната среда“, проведено като част от българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

България е една от малкото държави от бившия Източен блок, които не успяха да решат проблема с обновяването на жилищния фонд в сгради, строени по индустриален способ (панелни блокове, ЕПК, пакетно повдигани плочи). Години наред властите излизаха с програми, които оставаха само на хартия. Едва когато стартира програмата, станала известна като „безплатното саниране“ – защото етажните собствености бяха финансирани на 100% за обновяването на блоковете, процесът най-накрая се задвижи. Всички предишни програми, включително и първата, финансирана с европейски средства, приключиха със спорен успех и единични обновени сгради.
Отделно стои проблемът и с нуждаещи се от обновление стари тухлени сгради. Една малка част от тях засега попадат само в обхвата на оперативната програма „Региони в растеж“, но по тази мярка бюджетът също е силно ограничен. С изчерпването на бюджета за безплатно саниране вече се предвижда програмата да продължи догодина, но с известно самоучастие на домакинствата, което сякаш предвещава драстичното намаляване на интереса към нея.

След 1990 г., по време на прехода на страните с централизирана икономика към пазарна, санирането в цяла Централна и Източна Европа се превърна в проблем, след като жилищният фонд беше приватизиран в голямата му част и стана частна собственост. И ако преди това държавите и общините се изявяваха като лоши стопани, които поради различни причини не влагаха средства в обновяване на жилищния фонд, то след това частните собственици се оказаха без достатъчно средства за това.
В Централна Европа въпросът в голяма степен е решен с помощта на различни инструменти – държавни субсидии, субсидии от местните власти, данъчни облекчения, субсидирани, нисколихвени заеми за обновяване и т.н. Добри примери в това отношение са бившата ГДР, Чехия, Унгария, Полша, Словакия. В източните провинции на Германия обновлението започва веднага след обединението с 10 млрд. германски марки KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) и Банката за реконструкция. За период от 10 години в саниране са инвестирани над 75 млрд. германски марки. По линия на програмата се отпускат 30-годишни преференциални заеми на собствениците, които се възползват и от редица облекчения след приключване на обновяването.

В Чехия, където приблизително една трета от жилищния фонд е в панелни сгради, действаше специална програма за обновление, което включваше укрепване на основите на сградите и на връзките между панелите, ремонт и топлоизолация на фасадите и балконите, модернизация на сградните инсталации и т.н. Програмата се финансира от Жилищния фонд. Нейната цел е да стимулира индивидуалните собственици, кооперациите и местните власти да инвестират в  обновление на жилищата чрез предоставяне на субсидирани заеми и гаранции.
В Унгария през 90-те години държавата пряко субсидираше подобрения и ремонти, субсидии отпускаха и общините. И там обаче ги има трудностите с поемането на разходите от страна на собствениците. В момента държавата субсидира подобряване на топлоизолацията чрез програмата за енергийна ефективност, а по друга програма се поемат част от лихвите по заеми за асоциации на собственици или кооперации, които санират жилищни сгради. В Австрия се прилагат различни данъчни облекчения при обновяване на стари сгради. Подобни схеми действат и в Западна Европа, например в Белгия, Португалия, Финландия, Франция, Дания, Германия и други.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света.
http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.