Build Solid Ground в град Габрово

В рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България започна серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

На 25-ти септември в сградата на община Габрово се проведе информационна работна среща, в която се включиха 37 участника, представители на общинската администрация и медиите. Събитието откри г-жа Нела Рачевиц, заместник-кмет „Социално-икономическо развитие“ на община Габрово.

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден стартира доброволческа акция в централната част града, в която се включи 15-членен екип от Центъра за работа с доброволци към общинската администрация. Обектите, предмет на интервенция, бяха две художествени пейки, които се нуждаеха от освежаване и дейности по консервиране на дървената част. Положените материали гарантират защита на третираните повърхности за минимум от 7 години.

Доброволческата инициатива в Габрово продължи и през следващите два дни, като дейностите включваха почистване от облепяния на стълбове на уличното осветление в пешеходната зона на града, нанасяне на грунд и антиплакатна боя. Отново чрез помощта на екип от Центъра за работа с доброволци, както и на служители от звено „Озеленяване“ към община Габрово – бяха почистени, грундирани и боядисани общо 18 осветителни тела.

Чрез проведеното мероприятие, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.