Умните градове в Европа: Ефективно управление на ресурсите

Стабилният, устойчив и ефективен преход към чиста енергия е един от приоритетите на Европейския съюз (ЕС) и ключов елемент от Енергийния съюз. Основна роля за тази промяна ще играят градовете. Те ще трябва да променят начинът, по който използват енергията, тъй като са отговорни за приблизително три четвърти от енергийното потребление и вредните емисии. Тези ангажименти се простират далеч отвъд енергията, а обхващат и социоикономическите и екологичните предизвикателства, пред които градовете се изправят. Все повече градове внедряват с бързи темпове различни смарт технологии, за да управляват по-ефективно процесите и инфраструктурата. Иновациите на свой ред окуражават устойчивото развитие и по-доброто разпределение и използване на ресурсите.

Умните градове се възприемат като концепция, която има потенциала да реши голяма част от проблемите на хаотичната и скоростна урбанизация – тежък трафик, замърсяване, консумация на ресурси, недостигът на жилища и жилищната бедност. Те се основават на повсеместен широколентов достъп до интернет и вграждане на сензори в градската среда, с които се управляват движението, осветлението, нивата на замърсяване, паркирането, водоснабдяването, на зелени технологии в подкрепа на ефективното потребление на ресурси, автоматизация на управлението на сградите и отпадъците и т.н. Някои градове вече се очертават като сериозни претенденти за лидери в смарт иновациите, например Бристол, Великобритания, Амстердам, Холандия, Барселона, Испания, Копенхаген, Дания, и други.

В световен мащаб Сингапур се счита за най-напредналият град в смарт технологиите. Местната администрация е разположила сензори из целия град, като наблюдава различни процеси и подобрява протичането им, например смарт решения за подобряване на трафика, сензори за откриване на свободни места за паркиране, сензори за дим на чувствителни места и други аспекти от градския живот, сензори, които алармират ако човек спре да се движи за дълго време (приложими в частни жилища и домове за възрастни хора), системи за консултации с лекар, като пациентите не напускат дома си и други. Това, върху което властите в града-държава работят напоследък обаче, е установяването на баланс между събираните данни и опазването на личната неприкосновеност и пространство на хората.

В Европа Амстердам се затвърждава като лидер в прилагането на смарт технологии на ниво град, като си поставя смели цели за устойчиво развитие. През 2016 г. градът спечели наградата на Европейската комисия за най-иновативен град в държава от Европейския съюз. Това е плод на съвместните усилия на местната администрация с големите световни компании от технологичния сектор, сред които Philips, Cisco, IBM и други. Слънчева енергия се използва за захранване на осветлението в целия град. За сградите се ползват най-висококачествени изолации и системи за управление, така че да се намали потреблението на енергия и вредните емисии. Битовите отпадъци се извозват с екологични превозни средства, като специална система ги направлява така, че да правят минимален брой спирки. Стимулира се и използването на електрически двигатели при плавателните съдове, за да се намали употребата на замърсяващите дизелови агрегати. Амстердам е един от първите градове в света, който използва GPS данни, за да регулира и облекчава трафика в реално време. Чрез специална платформа гражданите наблюдават нивото на шума и замърсяването на въздуха в различните райони на града. Популяризират се и алтернативните споделени работни места, така че да се намалят пътуванията до офисите, които утежняват трафика.

Барселона, освен че въведе интелигентни системи за паркиране и контрол на трафика, е един от най-енергийно ефективните градове в света. Администрацията се възползва от продължителното слънцегреене през годината. Общественият транспорт пък е един от най-екологичните в света. Барселона осъществява и политика за привличане на нови компании, които да внедряват пилотни технологии в града.
Виена е друг европейски град, който напредва с внедряването на различни смарт технологии с визия за развитие до 2050 г.
Бристол във Великобритания – зелената столица на Европа за 2015 г., работи по проекти за преодоляване на неравенствата и енергийната бедност чрез умни домове, въвеждане на електрически велосипеди като още една опция за придвижване в града и т.н.
В Копенхаген властите стриктно следят енергийната ефективност в обществените сгради, още повече, че местната администрация си постави амбициозната цел градът да стане въглеродно неутрален към 2025 г. За постигането й ключово е намаляването на вредните емисии от транспорта, заради което се насърчава придвижването в града с велосипеди.

Румъния също може да се похвали с първия си интелигентен град – Алба Юлия в Трансилвания, който се превръща в модел за цялата страна. Това е най-амбициозният ИТ проект в северната ни съседка, който се осъществява по проект на телекомуникационната компания Orange. Към момента тя е инсталирала над 600 сензора из града, които оформят дигиталната инфраструктура на интелигентните решения по отношение на трафика, транспорта, комуникацията на гражданите с властите и т.н.
В София вече се прилага, макар и със спорен успех, система за управление на трафика на превозните средства чрез умни светофари, които пропускат движението по най-натоварените артерии. Системата обхваща 200 кръстовища в столицата. Виваком в партньорство с Nokia инвестира в мрежата LoRa, която дава възможност да се управлява паркирането посредством сензори, да се въведе интелигентна система за сметоизвозване, дистанционно отчитане на уредите за потребление на вода, енергия и т.н. Технологията обаче все още не се ползва от местната администрация, въпреки че скоростта на 4G мрежата и другите предпоставки да изградим свързана еко система в полза на гражданите.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.