За нас

Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща в САЩ и още над 70 страни по целия свят.

От основаването си през 1976 г. организацията е помогнала на повече от 22 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени.

Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси Habitat for Humanity е помогнала на още 2 милиона души по целия свят. Кампанията Solid Ground е пример за драстичното подобряване на начина, по който хората получават право на достъп до земя за жилищни нужди.

От стартиране на своята дейност през 2001г. Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат възможност да ги ремонтират и подобрят.

Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 500 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 5 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.

Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учредена бе през месец януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Броят на членовете на Коалицията към момента е 35, включва неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации.

Дейността на Habitat for Humanity е възможна благодарение на дарителите, партньорите и на всички 1,4 милиона доброволци, които заедно със семействата в нужда, работят за изграждането или подобряването на достойни домове. Повече за дейността на организацията може да откриете в Habitat for Humanity Годишен Доклад за 2018 г.