Устойчивото възстановяване на градовете може да генерира бизнес възможности за 3 трлн. долара и 117 млн. нови работни места

Бюджетните пакети за възстановяване от пандемията от COVID-19, които включват инфраструктурни проекти, ще повлияят на връзката между градовете, хората и природата през следващите 30 до 50 години. В градска среда в момента живее повече от половината световно население. Градовете допринасят и за 40% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Те са двигател на глобалния растеж и са от решаващо значение за икономическото възстановяване, посочва се в доклад на ООН и Световния икономически форум.

В доклада се посочва, че устойчивостта може да създаде бизнес възможности за 3 трлн. долара и 117 млн. нови работни места. Загубата на биологично разнообразие и по-широките предизвикателства, произтичащи от бързия растеж на населението в градовете, пропуските във финансирането и изменението на климата, сигнализират, че начина, по който развиваме градовете по време на възстановяването от пандемията, може да бъде по-добър. Има и много примери за природни решения, които могат да бъдат от полза за хората и планетата, посочва се в документа.

Градовете са отговорни за 75% от емисиите на парникови газове в световен мащаб и са водеща причина за замърсяването на земята, водата и въздуха, което засяга човешкото здраве. Много градове са зле планирани, което може да се отрази с намаление на националния БВП с цели 5% поради негативни въздействия, като загуба на време при пътувания, потребление на гориво и замърсяване на въздуха. Съществуват практически решения, които могат да направят жилищните пространства по-добри за икономическото и човешкото здраве, а оттам – и за здравето на планетата.

В проучване, осъществено съвместно с AlphaBeta, се дават примери на някои градове и проекти, използващи положителни за природата решения и бизнес възможностите, които те създават.

Кейптаун: Кейптаун е разполагал с вода за само 90 дни. Установено е, че възстановяването на естествените водосборни басейни на града ще генерира 50 млрд. литра вода повече годишно, което е 18% от нуждите на града за снабдяване при 10% от разходите за алтернативни варианти за доставка, включително обезсоляване, проучване на подземните води и повторно използване на водата.

Сингапур: Степента на загуба на вода в Сингапур от 5% е значително по-ниска от тази на много други големи градове. Това е постигнато чрез сензори, монтирани във водопроводите за питейна вода. В световен мащаб намаляването на загубите на вода може да спести 115 млрд. долара до 2030 г. Възвръщаемостта на инвестициите във водна ефективност може да бъде над 20%.

Суджоу: Зеленото развитие на индустриалния парк в Суджоу е увеличило местния БВП 260 пъти. В парка оперират 5 000 компании, от които 92 са фирми от Fortune 500. В тях работят 800 000 души. Паркът има 122 политики за зелено развитие, подобряване на водите, екологична защита и изграждане на зелени сгради. В резултат на това 94% от промишлените води се използват повторно, 100% от новото строителство е зелено, доминира енергията от възобновяеми източници, а зелените площи покриват 45% от пространството.

Сан Франциско: Местната администрация в града изисква новите сгради да имат зелени покриви. Очаква се пазарът на зелени покриви да достигне 9 млрд. долара през 2020 г. и да расте с около 12% годишно до 2030 г., създавайки допълнителна годишна възможност от 15 млрд. долара.

Градове във Филипините: Загубата на крайбрежни местообитания, особено на мангровите гори, значително увеличава риска от наводнения и урагани за 300 милиона души, живеещи в крайбрежните зони на страната. Пилотен проект във Филипините, една от страните, които са най-уязвими от климатичните промени, създава специална застрахователна компания за възстановяване (RISCO). RISCO е първото по рода си социално предприятие, което защитава мангровите дървета в партньорство с местните общности, като избира места, където мангровите гори осигуряват високи ползи от намаляването на наводненията. RISCO генерира и продава кредити със син въглерод на организации, които се стремят да постигнат доброволни или регулаторни климатични цели. Постъпленията се насочват към възстановяване на крайбрежните пояси от мангрови гори на избраните места.

Като цяло възстановяването и защитата на мангровите гори в населените места може да намали годишните щети от наводнения върху глобалните крайбрежни активи с над 82 млрд. щатски долара. Това допринася и за борбата с изменението на климата. В доклада се подчертават и примери, които илюстрират необходимостта от подобрения и решения. Например приблизително 40 млрд. кв.м офис площи не се използват при пълна заетост през работното време – площ, приблизително еквивалентна на размера на Швейцария. Коронавирусът даде тласък на гъвкавите и отдалечени работещи модели в много страни. По-голямото приложение на такива модели може да помогне за намаляване на необходимостта от частни офис площи в бъдеще и трансформирането на неизползваните офиси в по-полезни, например жилища.

Докладът призовава както държавните служители, така и бизнеса да играят своята роля в набирането и управлението на финансиране за устойчива градска инфраструктура. Регулациите, включително градоустройствено планиране, зониране и задължителни строителни норми, ще бъдат от решаващо значение за отключването на потенциала на благоприятни за природата градове и инфраструктура с нулеви емисии.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

Източници:
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://unhabitat.org/world-cities-report-2020-the-value-of-sustainable-urbanization
https://www.weforum.org/press/2020/09/rebuilding-cities-to-generate-117-million-jobs-and-3-trillion-in-business-opportunity-with-nature-positive-strategy/

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.