Добри практики за устойчиво развитие на градовете: Кайелитша, Кейп Таун, ЮАР (Khayelitsha, Cape Town)

ПРОЕКТ „ОВЛАСТИ БАРАКАТА – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА В НЕФОРМАЛНИТЕ СЕЛИЩА“

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Местоположение: Кайелитша, Кейп Таун, Южна Африка (Khayelitsha, Cape Town, South Africa)
Година: 2013 – продължава
Възложител: БТ-секция Терен С (BT Section Site C)
Партньори: Градския мозъчен тръст (Urban Think Tank) към Швейцарския федерален технологичен институт (Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ)) в партньорство с Бюро за развитие Икхаялами (Ikhayalami Development Services), общност от БТ-секция (терен С) на Кайелитша, Община Кейп Таун
Местен архитект: Design Space Africa
Спонсор: The Swiss Re Foundation
Подпомагане: Vhernier и индивидуални донори
Ръководители: Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner

Обект на изследване е пилотен проект, проведен от Градския мозъчен тръст (Urban Think Tank) към Швейцарския федерален технологичен институт (Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ)) в партньорство с Бюро за развитие Икхаялами (Ikhayalami Development Services), общност от БТ-секция (терен С) на Кайелитша и асоциирани местни и международни партньори. Проектът се казва „Овласти бараката – интегриран подход за развитие за подобряване на неформални селища“ (Empower Shack, an integrated development approach to informal settlement upgrading) и се реализира от 2013 г. насам. Той включва иновативен дизайн и организационен модел за подобряване на гетата чрез развитие, реализация и оценка на три базови компонента: двуетажен жилищен прототип; включващ процес на пространствено планиране; и интегриран подход за програмиране на работа и препитание.

Проектът е локализиран в Кайелитша – преобладаващо неформално селище в югоизточната част на Кейп Таун. Въпреки че Конституцията на Южна Африка след апартейда обявява за свято „правото на достъп до адекватно жилище“, страната продължава да изживява жилищна криза. Приблизително 7.5 млн. души (включително почти една четвърт от жителите на Кейп Таун) са изключени от формалния пазар на имоти поради нарастващи цени, ограничен достъп до финансиране и липса на гъвкави регулации на земята, които създават бариери за нискобюджетни частни инвестиции. В резултат, приблизително 2 700 неформални селища из Южна Африка създават капани на бедност, които застрашават социалната мобилност поради липса на базова инфраструктура и услуги, неадекватно качество на жилищата, персонални опасности и екологични рискове, произтичащи от специфичните модели на развитие на тези територии. Настоящите правителствени схеми за социални жилища не успяват да отговорят едновременно на нарастващата нужда и да задоволят разнообразните изисквания на крайните потребители. В допълнение, малки по мащаб водени от гражданското общество схеми за подобряване на условията в неформалните селища, не успяват да адресират едновременно мащаба на проблема и интегрирането към формалните рамки на градско планиране. Въпреки че се появяват алтернативни схеми след официалната промяна в осигуряването на жилища през 2004 г., предизвикателството все още стои пред разработването на модел, който да бъде прозрачен и да може да бъде приложен и в други територии, който да адресира едновременно истинското търсене, динамиките на пазара и целите на общинското планиране.
Общността в пилотния проект населява територията от 28 години, която се характеризира с неадекватно качество на жилищата, липса на базова инфраструктура и услуги, екологични рискове, вкл. пожари, наводнения и нападения от хищници. Настоящото население на пилотния терен надхвърля 280 д., които обитават около 4000 кв. м.

ПРОЦЕСЪТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Всеобхватната стратегия на проекта за обновяване е уникална комбинация от ефективно инженерство и дизайн, включващо градско планиране, интегрирана програма за работа и заетост, иновативни дигитални технологии за планиране и управление на възобновяема енергия и води.
Методологията за градско обновяване комбинира създаване на прототип за многоетажни сгради, включващо пространствено планиране и интегрирани програми за работа и препитание, които включват микрофинансиране, възобновяема енергия, управление на водите и обучения за различни умения. Това гарантира достойни жилища и същевременно адресира установени неравенства, като катализира развитие на територии с микс от функции, водено от местни жители, които са изключени от съществуващите пазари на труда. Структурирани общностни работилници, подробни списъци, оценка на финансовите възможности и договори за микрофинансиране предоставят рамката за обновяване на средата. Методологията на планиране подкрепя преразпределянето на едноетажни обекти от неформалните селища в нови напълно обслужени двуетажни жилищни прототипи. В резултат на това уплътняване се дава възможност за ефективно пропорционално отношение между земеползване и инфраструктура, дават се възможности за крос-финансиране чрез допълнителна наличност на обекти за отдаване под наем или продажба. Разпределянето на съществуващите жилищни единици в два етажа гарантира, че нито един жител няма да бъде изселен по време на обновяването и същевременно допринася за 50% спестяване на земя и асоциираните разходи за инфраструктура. Същевременно, преразпределените жилища, новите размери на имотите и дефинирането на публични пространства са предвидени така, че да се интегрират към общинските рамки за планиране.

Разнообразните размери на жилищните единици са определени от финансовите възможности и нуждите на ползвателите, като осигуряват щедри по площ, но без излишно разхищение на пространство, гъвкави и функционални жилищни и сервизни пространства, проектирани така, че да получат сертификатите „отговарящ-на-целите“ (“fir-for-purpose”), които се издават от Правителството.

Приложеният интегриран подход на планиране следва принципи на преразпределяне на земя, чрез които структурираната методология за преговори и напасване позволява да бъдат отчетени интересите на всички заинтересовани страни. Нови инструменти за дигитално планиране са разработени специално за проекта, за да позволят на урбанистите да оптимизират плановете, базирайки се на предварително дефинирани параметри и предоставената информация от жителите: предпочитани съседи, размер на жилищата, финансови възможности и местоположение. Изборът на клъстери от съседи намалява недоволствата и поддържа съществуващи социални взаимоотношения и сплотеност.
Слънчева инсталация с преференциални изкупни цени, базирана на споделена инфраструктура, позволява потенциално генериране на бъдещ доход едновременно с осигуряването на съществуващата полагаща се безплатно енергия. Рециклирането на отпадни води от мивки до водоснабдени тоалетни и био-филтри, които да управляват градската дъждовна вода и отпадни води от обществената перална станция, предлагат иновативни решения за облекчаване на натиска върху общинската инфраструктура.

КАК ИНИЦИАТИВАТА УСПЯВА ДА ПОДОБРИ ЖИЛИЩНАТА СРЕДА?
Жилищният компонент на проекта е устойчив и разходно-ефективен двуетажен прототип на жилище при преразпределяне на земята, което гарантира, че всички жители могат да останат в територията. Структурата предлага сигурно лично жилищно пространство, разпределено в два етажа и отговаря на нуждата от достойно и адаптивно жилище с базови удобства и услуги. Прототипното жилище е оразмерено с възможността в бъдеще да приюти компоненти с цел допълнителни подобрения, които не присъстват в момента. Това позволява тези нискобюджетни жилища да посрещнат фундаменталните нужди на жителите, които към настоящия момент живеят в импровизирани и опасни подслони, предразполагащи към прегряване, наводняване, пожари, навлизане на вода и нарастваща влага. Всички използвани материали при реализацията на проекта са набавени от местни източници.
Рамката за оценяване на проекта е разработена така, че да осигури обратна връзка и да измери въздействието от предприетата инициатива чрез тематични индикатори като базово ниво на здраве и икономика, сигурност, възприятие за стойност, които се измерват едновременно чрез въпросници с възможност за повече от един отговора и качествени структурирани интервюта.

Проектът цели да промени подхода към подобряването на условията в неформалните селища като предложи иновативна, достъпна и включваща методология за справедливо разпределяне на публичното пространство, безопасна градска среда, предоставяне на базови услуги и урбанистична схема, която комбинира подобряването на жилищата с нови икономически и социални възможности.
През май 2017 г. проектът печели наградата на UN-HABITAT и общината на Дубай в категория Най-добри практики за обновяване на гета с участие на общността (Best Practice Award in Participatory Slum Upgrading) от единадесетия цикъл на Дубайската международна награда за най-добри практики (Dubai International Award for Best Practices).

Изследването е подготвено от екип на Съюза на урбанистите в България.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:
UN-HABITAT. Best practices monthly feature: Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment. 2019. : https://spark.adobe.com/page/bL7Em7TZkrPPC/
Urban Think Thank. Empower Shack. No date. : http://u-tt.com/project/empower-shack/

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bgКоментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.