Build Solid Ground в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България започна серия срещи в български университети, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

На 31-ви октомври в конферентната зала в Ректората се проведе информационна среща, в която се включиха 30 участника – преподаватели и студенти от Геолого-географския факултет на Софийския университет. Събитието откри проф. д-р Филип Мачев, дългогодишен преподавател и декан на Геолого-географския факултет за периода октомври 2015 г. – октомври 2019 г.

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден стартира доброволческа акция за обновяване на част от аудиториите и кабинетите в Геолого-географския факултет. Общо 30 доброволци, сред които студенти, преподаватели и служители се включиха в инициативата и помогнаха за подобряването на условията на учене в СУ. Проектът се реализира под ръководтсвото на проф. д-р Филип Мачев.
Обновени бяха аудитории 71 и 242, както и кабинети 66, 74, 76 и 257А. Ремонтните дейности включваха – шпакловане и боядисване с латекс на стените на помещенията, шкурене и лакиране на учебните маси и наличната ламперия, боядисване на вратите и запълване на фугите между тях и прозорците, както и боядисване на фоайето пред кабинет 257А.

Чрез срещите в университетите в България, Хабитат България търси провокиране на интерес у студентите по въпросите на урбанизацията, както и изследване на техни предложения за иновативни решения по проблемите, фокус на кампанията.

В рамките на тригодишния проект, Хабитат България ще посети общо шест университета в цялата страна. През 2018 г. и 2019 г. в кампанията се включиха Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ).

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.