Словакия и нейната амбициозна програма за енергийно обновяване на сградите

Страната ще започне изпълнение на Втора дългосрочна стратегия за реновация с ясни цели за обновяване на всички обитаеми жилищни блокове и къщи. Словакия е една от страните от някогашния Източен блок, които рано предприеха мерки за обновяване и реновация на панелните сгради. В резултат по-голямата част от панелните жилища в страната са реновирани и властта мисли за продължаващото подобряване на енергийната им ефективност с цел доближаване до изискванията на Европейския съюз (ЕС) към 2020 г.

В някогашна Чехословакия бумът в панелното строителство е като този в България – през 60-те и 70-те години на ХХ век с цел бързо настаняване на възможно най-голям брой домакинства. Още в началото на 90-те години вече отделните страни – Чехия и Словакия, оценяват, че до 10 години панелните сгради ще имат нужда от основен ремонт, за което ще са необходими милиарди – пари, които страните не могат да си позволят да инвестират.

Темата за обновяването на панелните сгради е подложена на обществен дебат в Словакия, посочват от Българската асоциация за изолации в строителството. Ако страната иска да избегне принудителното им събаряне, трябва да отдели 400 млрд. словашки крони (13,28 млрд. евро). Една част от необходимата инвестиция е осигурена от европейски средства, но останалите собствениците ще трябва да набавят сами.

Така започва правителствената програма на Словакия за обновяване на панелните сгради и жилища. В първата и година са отпуснати средства за санирането на между 18 000 и 25 000 апартамента. Властите започват да дават и 15-годишни безлихвени заеми за собствениците на жилищата, за да могат да покрият те частта със самоучастието си, ако не могат да си позволят да го финансират сами.
Словакия насочва към програмата за обновяване на панелните жилища и приходите от продажба на вредни емисии.

Рекапитулацията показва следното:
• Към края на 2016 г. почти 60% от жилищните блокове и почти 40% от къщите в страната са обновени. За периода 2005-2015 г. се отчитат 35% спестявания на енергия за отопление при средно за ЕС ниво от 24%, показват данни на Министерството на транспорта и строителството на Словакия;
• Ефективен финансов инструмент като част от държавния бюджет в подкрепа на санирането съществува от 1993 г. Той се управлява от Държавния фонд за развитие на жилищния сектор – агенция към Министерството на транспорта и строителството. Годишният бюджет е 130-160 млн. евро;
• Държавата отпуска субсидия в размер на 8000 евро + 800 евро разходи за проектиране за термоизолация на еднофамилни къщи;
Страната ще започне изпълнение на Втора дългосрочна стратегия за реновация, чиято цел е ВСИЧКИ жилищни блокове да бъдат обновени до 2029 г., а ВСИЧКИ еднофамилни къщи – до 2043 г. В стратегията са заложени най-новите цели за енергийна ефективност на ЕС, залегнали в новите директиви.

Властта осъзнава, че зад успеха на програмите за саниране стоят строгите изисквания към строителните дейности, мониторингът на работата, наложените правила и стандарти, както и мотивацията и комуникацията. Впрегнати са, освен държавните средства и пари от европейските фондове, и различни общински фондове – например краткосрочни заеми, собствени ресурси и други.

Успешно са въведени инструменти за устойчиво енергийно финансиране – кредитни линии от Европейската банка за възстановяване и развитие към местните финансиращи институции. Тези схеми (SlovSEFF, насочена към промишлеността и жилищния сектор, и MunSEFF, насочена към общините) подкрепят чрез заеми, комбинирани с безвъзмездни средства (до 20% от главницата по заема), в случай че целите за енергийна ефективност на проектите са изпълнени. Тези инструменти в момента не действат, но се очаква тяхното възобновяване.

Освен върху частния сектор, Словакия активно работи и за обновяването на публичните сгради с европейски средства. Програмите се реализират в рамките на оперативната програма на страната за околната среда. Инвестициите се осъществяват в обществени сгради, малки и средни предприятия и системи за централно отопление. Подкрепят се и енергийни одити в малки и средни предприятия, подготовка на нисковъглеродни стратегии в общините и други проекти.
Властите смятат, че масовото неоптимално обновяване не е жизнеспособна стратегия, тъй като няма да допринесе за постигането на амбициозните цели за намаляване потреблението на енергия от най-големия консуматор – сградите. Според Словакия по-изгодно излиза да се поставят амбициозни и добре изпълними енергийни изисквания за обновяване и едва след това да се увеличи степента на преоборудване до устойчиво ниво.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.