Как Фондът за цели за устойчиво развитие на ООН подкрепя Ел Салвадор да трансформира бедните местни общности

Специална програма води до легализиране на собствеността на 60 хил. домове и подобряването на жилищните и икономически условия за стотици семейства в столицата Сан Салвадор.

Република Ел Салвадор е най-малката държава в Континентална Америка. В началото на 90-те години на ХХ век икономиката на страната е в тежко състояние след десетилетията на военна диктатура, войната със съседен Хондурас и 12-годишна гражданска война, довела до убийството и изселването на стотици хиляди хора.

И до днес Ел Салвадор се счита за опасна дестинация, но местните и властите активно работят, за да променят това възприятие. И макар икономиката на страната да е третата по големина в района, проблемът с бедността и неадекватните жилища и инфраструктура е повсеместен. В страната, в която 63% от населението е на възраст под 30 години, недостигът на жилища се оценява на 360 000, бедните квартали са изключително опасни, а съществуващите съборетини – пренаселени.
Това значително ограничава възможностите за икономическо развитие на голяма част от населението.

Според доклад на Фонда за цели за устойчиво развитие – SDG Fund , създаден от ООН през 2014 г. цел подкрепа на устойчивото развитие чрез програми, финансирани от международни донори, до 2012 г. в Ел Салвадор липсват планиране и разрешителни за строителство. В резултат около една трета от жилищата в страната са незаконно построени и са без документи за собственост. Липсва и рамка за регулация на строителството и на веригата на стойността.
На този фон интервенцията се изправя пред сериозни предизвикателства и затова се фокусира върху създаването на модел за изграждане на устойчиви, продуктивни квартали, които да дават възможност и да създават условия на обитателите им да излязат от бедността.

Програмата на Фонда за Ел Салвадор се основава на три стратегически цели: създаването на модел на устойчиви градски пространства с цел подобряване на условията на живот на най-нуждаещите се чрез предлагане на нови жилища и изграждане на качествена инфраструктура; укрепване на веригата на стойността в строителството чрез предлагане на достъпни продукти и услуги за тези, които притежават най-малко ресурси, и насърчаване на малките и средни бизнеси; насърчаване на местното икономическо развитие в районите с акцент върху младите хора и жените.

Програмата подкрепя укрепването на публичния жилищен сектор, като представя две предложения за регулационна рамка и два модела за развитие на бедните квартали. Моделите намаляват разходите за живот с 6% и времето за чакане на разрешителни до 9 месеца. След одобряването им от държавната администрация са избрани два бедни квартала в столицата Сан Салвадор, за да бъдат приложени. В резултат са подобрени жилищните условия за 884 семейства чрез изграждането на почти 300 нови къщи и обновяването на 590 съществуващи жилища. Общо 444 семейства са получили легално право на собственост, като половината от имотите са записани на името на жени.

Ревизирани и рационализирани са политиките и процедурите, свързани със строителството. Програмата е подпомогнала и написването на седем закона, сред които закон за социалните жилища, за процедурите за строителство, който е опростен, за собствеността на земята и т.н.
Създаден е и уникален финансов механизъм за Националната програма за социални жилища. Създаден е и публично-частен Алианс за социални жилища, чиято цел е да преодолява препятствията при строителството и узаконяването на имотите.
Програмата подкрепя и създаването на няколко малки строителни бизнеса и свързването им с големите доставчици и играчи в индустрията и обучението на работници. Така се полагат основите на първото училище за строители в Ел Салвадор.

Най-мащабната промяна, обаче, е свързана със закона за легализацията на собствеността на земята и създаването на банка от терени за строителство. Това е най-важната регулация, в чиито рамки при първата фаза от промените е легализирана собствеността и са обхванати от планиране 60 хил. жилища.
Тази програма се превръща в отправна точка за други подобни програми в страната, които си проправят път. Перспективите пред устойчивостта се оценяват като добри благодарение на подкрепата и желанието на властта да инвестира ресурси от националния бюджет, както и да създава съвременно законодателство. На местно ниво се отчита силна подкрепа от страна на общинските администрации, които демонстрират желание да продължат с процеса.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.