Политиката на Естония за реновиране на жилищни сгради

Програмата се управлява от публичната финансираща институция KredEx, пред която кандидатстват все повече собственици.

За да насърчат собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради да инвестират в енергийна ефективност, властите в Естония създават специална програма за заеми за реновиране. Програмата използва комбинация от безвъзмездни средства, техническа помощ и финансови заеми, с които може да се покрият до 85% от разходите за обновяването. Може да се включи и помощ по други схеми, например за безплатни съвети за подготовка на проект, както и отстъпки от данъците въз основа на постигнатата енергийна ефективност.

Общо 65% населението на Естония живее в многофамилни жилищни сгради, като 95% от апартаментите в страната са частна собственост, показват данни на Съюза на жилищните кооперативи в страната. Три четвърти от естонците живеят в жилищни блокове, много от които са на възраст над 50 години.
Над 60% от общото потребление на енергия от сградите отиват за отопление, сочат данни на Министерството на икономическите работи и комуникациите на Естония, а една пета или 20% – за подгряване на вода. В резултат на предприетите мерки от 2000 г. насам ведомството отчита непрекъснат спад на енергийното потребление, включително за отопление, подгряване на вода, за захранване на електроуреди и т.н.

Програмата за реновиране се управлява от публичната финансираща институция KredEx. Тя е създадена през 2001 г. от Министерството на икономическите работи и комуникациите. За бизнеса се предлагат кредити, рисков капитал, гаранции и застраховки за развитие и експанзия. За частни лица се предоставят държавни гаранции и грантове за покупка на жилища и подобряване на тяхната енергийна ефективност.
KredEx финансира дейността си със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез регионалната оперативна програма, като мобилизира и частни ресурси (на банки).

За да се кандидатства за грант, етажната собственост трябва да има решение за обновяване на сградата, подкрепено от 50% + 1 глас. Прави се енергиен одит на сградата, след това – детайлен технически проект за ремонтните дейности, и се издава разрешение за строеж. Издава се кредитно решение от банка, след което етажната собственост може да кандидатства за грант. KredEx преглежда документацията и ако са постигнати изискванията, се проектира финансово решение. Едва след това се пристъпва към избор на изпълнители, извършване на строителните работи и приемане на сградата, като се правят протоколи за вентилацията и отоплителната система. Грантът се изплаща след приключване на дейностите и приемане на протоколите.

За периода 2010-2014 г. са предоставени грантове за 38 млн. евро. Общият обем на инвестициите възлиза на 135 млн. евро. Най-популярният грант е за 35% от стойността на ремонтните дейности. Реновирани са 663 многофамилни жилищни сгради от общо 20 хил. Нетната реновирана площ на жилищата е почти 2 млн. кв.м. Постигнати са средни енергийни спестявания от 43% на сграда. Общите годишни енергийни спестявания са за 60 gWh.

За периода 2015-2020 г., който още не е изтекъл, дотук са предоставени грантове за 102 млн. евро за около 400 сгради. Финансират се 15%, 25% или 40% от стойността на дейностите според ремонтните дейности и постигането на определен клас енергийна ефективност. Изискват се, обаче, по-детайлни и стриктни проекти и документация и документите се проверяват от трета, независима страна. Има и по-строги изисквания за вида на вентилацията и отоплението. Сключват се и споразумения за последващата поддръжка на сградите.
Успешните истории създават ефект на снежна топка. След като виждат резултатите при реновираните сгради, съседни сгради също започват да кандидатстват за обновяване. В резултат в момента се отчита много по-силно търсене.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.