Как международната финансова корпорация подкрепи Колумбия в борбата с недостига на достъпни жилища

IFC (Международната финансова корпорация – МФК, www.ifc.org), част от групата на Световната банка, насърчава отворените и конкурентни пазари в развиващите се страни. МФК подкрепя устойчиви компании от частния сектор и други партньори за генериране на работни места и предоставяне на услуги, така че хората да имат възможности да избягат от бедността и да подобрят живота си.

Консултантските услуги на IFC и донорските партньори предоставят помощ за програми за изграждане на малки предприятия, ускоряване на частното участие в инфраструктурата, подобряване на благоприятната среда за бизнес, увеличаване на достъпа до финансиране и укрепване на екологичната и социална устойчивост.
Това се посочва в доклад „Достъпни жилищни модели в Източна Европа. Проблеми и възможности в жилищната политика на страните от Източна Европа. Модели на социални жилища в страни от Третия свят.“ с автор проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент „Архитектура“ в Нов български университет.

МФК има за цел да увеличи наличността на дългосрочни средства за ипотечно кредитиране на развиващите се пазари и да въведе най-добрите международни практики за иницииране, обслужване и управление на портфейл. В съответствие с целите си за развитие организацията подчертава достъпа до жилища на достъпни цени на развиващите се пазари, осигурява финансиране на дълг и собствен капитал на банки, инициатори на първичния ипотечен пазар и компании от вторичния пазар.

Корпорацията също така инвестира в инструменти на капиталовия пазар или осигурява кредитно подобрение за секюритизации, обезпечени с ипотека, и подобни финансови инструменти.
Досега IFC е инвестирала над 3 млрд. долара за жилищно финансиране в над 46 държави по света, като се фокусира върху региони, в които голяма част от населението живее в нестандартни жилища и има ограничен достъп до кредити за изграждане, разширяване или обновяване на домовете си.

В Колумбия МФК подкрепя Триада, колумбийски строител на жилища, за да изгради близо 2000 домове на достъпна цена през 2015 г. Това допринася за създаването на работни места и намаляването на жилищния дефицит в страната.
Triada (www.triada.com.co) е колумбийска компания за жилищно строителство, съсредоточена върху жилища на достъпни цени, която има 20-годишен опит. Компанията е построила 10 000 жилищни единици и строи в момента нови 2 000 жилища. Оперира в столицата Богота и съседните общини.

Инвестицията на МФК включва 10 млн. долара финансиране на заем за увеличаване на качествени жилища за хора с ниски доходи в най-големите области на страната. Инвестицията ще помогне за решаването дефицита от 1.3 милиона жилища в Колумбия, повечето от които са в сегмента за хора с ниски доходи.
С първата си инвестиция в сектора на жилищното строителство в Колумбия IFC се превръща в един от малкото международни инвеститори в жилищата с ниски доходи в страната и очаква да привлече други инвеститори, които да помогнат за разширяването на сектора. „Финансирането на IFC ще подкрепи нашия бизнес модел, за да помогне за повишаване на жизнения стандарт за семействата с ниски и средни доходи в Колумбия“, каза Алваро Велес, главен изпълнителен директор на Triada. „Това показва доверието на IFC в Triada и очакваме това да бъде началото на дългосрочно партньорство, в което ще се възползваме от опита на IFC в устойчивото жилищно настаняване“.

Нарастващото търсене на жилища в Колумбия допринася за здравословен жилищен сектор. За пет години Триада се превръща в успешна средна фирма в строителството. Компанията е специализирана в интегриран подход към жилищното строителство, отчитащ развитието на местните общностти и екологосъобразни системи, насърчаващи по-ефективното използване на водата и управлението на отпадъците.
Подходът на МФК в Колумбия има за цел да изгради капацитета на частния сектор за постигане на устойчива програма за жилищно строителство със специален акцент върху жилищата с ниски доходи. Това е основен стълб на стратегията на Групата на Световната банка в Латинска Америка, която има за цел да облекчи бедността и неравенството и да насърчи икономическото развитие в региона.

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.