Социалните жилища в Южна Африка – инструмент за преодоляване на икономическото неравенство и сегрегацията ( II част )

Въпреки постигнатите успехи, институционалната рамка на социалния жилищен сектор в Южна Африка страда от недостатъчен капацитет и опит, поради което не успява да постигне и необходимите мащаби, т.е. да се изградят достатъчно социални жилища съобразно нуждите.

Това се посочва в доклад „Достъпни жилищни модели в Източна Европа. Проблеми и възможности в жилищната политика на страните от Източна Европа. Модели на социални жилища в страни от Третия свят.“ с автор проф. д-р арх. Георги Георгиев, ръководител на Департамент „Архитектура“ в Нов български университет.

Общата рамка за финансиране и настоящата институционална субсидия не са адаптирани към производството на жизнеспособни жилищни продукти и проекти с по-висока плътност и няма адекватни разпоредби за разходите за експлоатация и управление на жилищния фонд.
Финансовият натиск е огромен и параметрите на настоящия подход за субсидиране са твърде ограничени, за да позволят осигуряването на социални жилища с достатъчен страндарт. В повечето случаи жилищните асоциации показват сериозно финансова немощ.

Инициативите за изграждане на капацитет за сектора са до голяма степен съсредоточени върху образованието и обучението и фазата на подготовка за създаване на жилищни асоциации. Това води до фокусиране върху създаването на жилищни организации с ограничен акцент върху създаването и изпълнението на проектите и уменията за работа с проекти, необходими за управление на жизнеспособни институции.
Липсата на подходящ капацитет за управление е очевидна в рамките на някои от жилищните асоциации, но няма агенция с необходимите правомощия да се намесва и да коригира ситуацията.

Справедливо е да се подчертае, че социалната жилищна политика понастоящем се осъществява в политически вакуум. Документът за социалната жилищна политика се стреми да запълни този политически вакуум и да отговори на основните предизвикателства на сектора. Представената рамка на политиката е агресивна и смела индикация за ангажираността на правителството да работи в социалния жилищен сектор поради ползите, които той носи на страната.

Изяснена е конкретната цел и фокуса на социалните жилища, представена е идеята за съсредоточаване на социалните жилищни инвестиции в определени зони, въвежда се нов подход за насочване към бенефициентите, към одита, разработени са финансови механизми, които да позволят дълбок достъп до пазара, като цяло е направена голяма концептуална промяна чрез обвързването на разпределението на субсидиите с конкретните проекти, приоритизират се действията с дългосрочна перспектива, предвижда се изготвянето на Закон за социалното жилищно настаняване.

Първата част можете да прочетете тук

Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.