Build Solid Ground в град Мездра

В рамките на най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права – Build Solid Ground, Хабитат България започна серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

На 17-ти юли в конферентната зала на община Мездра се проведе информационна работна среща, в която се включиха 50 участника, представители на общинската администрация и медиите. Събитието откри инж. Генади Събков, кмет на община Мездра.

По време на работната среща се разгледаха възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тема на дискусията бе и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план 75% от хората нямат подходяща документация за земята, на която живеят, и милиони живеят в постоянен страх от изселване. Същевременно те не желаят да напуснат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден стартира доброволческа акция за подобряване на градската среда, в която се включиха, както жители на град Мездра, така и общински служители. Общо 40 доброволци, сред които и инж. Генади Събков – кмет на община Мездра, помогнаха за облагородяването на района по поречието на р. Моравешка, която общината има амбиция да превърне в градски плаж. Доброволците помогнаха за боядисването на 136 оградни елементи по коритото на реката и за възстановяването на бордюри на алеи с 150 м. дължина. Беше подготвен и отлят бетонов фундамент за поставяне на дървена беседка – шестоъгълна градинска шатра с размери 3 м. Всички храсти бяха подрязани и районът беше основно почистен.

Чрез проведеното мероприятие, Хабитат България цели да покаже, че пътят към устойчивите градове и достойния живот за всеки минава не само през държавни и общински политики, но и през личната ни отговорност и действията ни като граждани и съседи.

В рамките на тригодишната си кампания, Хабитат България ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2019 г. общини са: Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец.

През 2018 г. в кампанията участваха Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София, като в информационните дни се включиха близо 1000 участници и доброволци.

За кампанията и организацията
Sol