Жилищната корпорация Вонброн – успешно решение на предизвикателството жилища за възрастни хора

Социални жилища на Вонброн в Дордрехт Източник: Личен архив Г.Георгиев
Жилищната корпорация Вонброн е една от многото – около 350, жилищни асоциации в Холандия и е една от най-големите. Според своя статут тя е независима фондация, която оперира в района на Ротердам и в съответствие с холандския жилищен закон.

В рамките на този закон нейните основни задачи са свързани с:
• Изграждане, отдаване под наем, управление и поддръжка на социални жилища;
• Отдаване по наем на домакинствата с ниски доходи;
• Настаняване на специални целеви групи (възрастни хора, бежанци, младежи и т.н.);
• Гарантиране, че целите за устойчивост са изпълнени;
• Осигуряване на добра среда на обитаване.

Жилищната асоциация Вонброн е задължена да изпълнява следните изисквания, които са в съответствие с одобрените договори за изпълнение:
• Да поддържа необходим брой социални жилища;
• Да ги разпределя сред търсещите жилища по предварително приет ред и по спешност;
• Да посреща нуждите на специални целеви групи;
• Да продава, обновява и изгражда социален наемен жилищен фонд;
• Да осигурява енергийното представяне на своя социалния жилищен фонд;
• Да гарантира достъпността на наемната си политика за групи с ниски доходи;
• Да осигурява доброто качество на обитаване на жилищата, сградите и прилежащата среда.

С този проект жилищна корпорация Вонброн създава добра практика при решаване на предизвикателствата, свързани с жилищата за възрастни – тема, която става особено значима в последните години за всички страни от Западна Европа.

Особено внимание се обръща на приспособяването на жилищата и общите пространства към нуждите на възрастните. Осигурява се необходимата за тях грижа чрез засилване на сътрудничеството с институциите за домашни грижи.
Особено внимание се обръща на социалното управление и на интегрирането на тези жилища в среда с нови поколения. Проектът включва интеграцията на специални целеви групи посредством сътрудничество с институции за социални грижи.

Сред приоритетите на проекта са енергийно ефективното обновяване и енергийното представяне на жилищата, които са строени през 60-те години на XX век, както и тяхното свързване с нова мрежа за остатъчна топлина. В този проект жилищна корпорация Вонброн прилага холистичен съвременен подход към проблемите на социалните специализирани жилища за възрастни в рамките на едно от основните направления за развитие на социалните жилища в Западна Европа.

Източник: доклад „Социални жилища и жилищна политика в Страните от Западна Европа и САЩ“ с автор д-р Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет на Съюза на асоциациите на собственици в България.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.