Жилищната политика в Германия

Германия има много малко задължения в сферата на жилищната политика. Те са свързани с осигуряване на жилищните надбавки, отпускани на домакинства с ниски доходи, регулация на наемните нива (въпрос от много висока обществена значимост, защото половината от жилищата в Германия са обитавани от наематели) и насърчаване на енергийната ефективност в съществуващи сгради и налагане на енергийни стандарти в нови сгради.

Тенденция в провежданите политики е предоставянето на жилищни надбавки или парични помощи за отопление директно на нуждаещите се.
От 2006 г. социалните жилища са изцяло в компетенциите на федералните провинции. Това води до различия на изпълняваните програми и прилаганите схеми за финансиране в различните провинции.
Отговорностите на местните власти също варират според провинцията, но обикновено те са важни участници в жилищната политика.

Изключително важна характеристика на германската жилищна система е че субектите, предоставящи социални жилища, не се ограничават само до публичните власти. Те могат да бъдат публични (предимно общински) и частни жилищни компании, кооперативи, инвеститори, частни собственици. Всички те могат да получават публични субсидии, ако в замяна на това предоставят своите жилища за социални цели за определен период от време.
Поради тази причина в Германия използваният термин не е „социално жилище” а „публично субсидирано жилище”.

Въпреки либералната политика, социалният наемен сектор е под 5% от всички жилища, при над 50% общ наемен фонд. Малкият социален наемен фонд е резултат на завоя от субсидиране на жилища към субсидиране на нуждаещите се потребители.
Важни участници в социалния жилищен сектор са и публичните жилищни компании (най-често общински). Те създават и стопанисват социален наемен фонд, който продължават да използват по предназначение и след изтичане на забранителния срок за продажба, възползвайки се изключително рядко от това право.
Жилищните кооперативи също са важен участник на жилищния пазар, като броят на притежаваните от тях жилища се доближава до този на общинските жилищни компании.

Обобщено:
– Във федерална република като Германия централното правителство има минимални правомощия и отговорности в сферата на жилищната политика за сметка на провинциите и общините;
– Тенденцията в жилищното субсидиране е пренасочване от продукта (социалното жилище) към потребителя;
– Германия има либерална политика към социалните жилища – предоставящите ги субекти могат да бъдат всички – както публични, така и частни. И всички те имат възможност да получат публични субсидии за целта. Въпреки това, делът на социалния наемен фонд е под 5%.

Източник: доклад „Социални жилища и жилищна политика в Страните от Западна Европа и САЩ“ с автор д-р Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет на Съюза на асоциациите на собственици в България.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.