Правото на собственост на жените – реалност извън закона

Ако за средностатистическия европеец или американец важи максимата „Моят дом е моята крепост“, за над 1 млрд. души по света това изобщо не е валидно заради проблеми със собствеността на земята и жилищата, които обитават. Тези хора живеят в постоянен страх, че ще бъдат изгонени и изселени заедно с техните семейства и че ще останат без препитание. Сигурността и собствеността върху земята са от решаващо значение за социално-икономическото развитие. Земята и имуществото представляват около три четвърти от богатството на хората, но приблизително три четвърти от световното население не може да докаже, че притежава земята, на която живее или работи. На практика документи няма за около 90% от територията на Африка.

Най-многобройната група сред засегнатите от този проблем са жени, като най-остър е той в Южна Азия, Близкия изток и Северна Африка. Само в Близкия изток и Северна Африка над 25 млн. жени не притежават равни на мъжете конституционни и законови права върху собствеността. Данни на ООН показват, че в Уганда например делът на мъжете, които притежават земя, е с 21% по-голям спрямо жените собственици. По традиция жените нямат правото да притежават недвижима собственост, като това право зависи изцяло от връзката им със семейството и рода на съпрузите им. Дългогодишният конфликт в страната обаче нарушава и това правило. В повечето мюсюлмански държави жените нямат никакви права върху имуществото, като зависят от семействата на съпрузите си и синовете наследници.

Като цяло, съгласно статистиката на ООН, жените притежават под 20% от световната земя. Резултатите от проучване на ООН в 34 развиващи се страни показват, че този дял там е под 10%. Жените фермери по света са около 400 млн., като отговарят за огромна част от глобалните доставки на храна. В повече от 90 държави обаче те нямат равни права с мъжете за собствеността върху земята, като същевременно в Южна Азия 70% от жените са заети в земеделието, а в Субсахарска Африта делът им е 60%.
В 15 страни по света жените нямат никакви права върху недвижимото имущество, а в 35 държави вдовиците нямат равни права при наследяване и изцяло зависят от синовете си и семейството на починалите им съпрузи.

За жените да притежават земя и жилище отбелязва края на икономическата несигурност и уязвимост, което има потенциално положително въздействие върху цялата местна общност. Проучванията показват, че жените инвестират 90% от доходите си в близки семейства. Когато притежават имущество, те имат и повече власт над решенията на домакинствата, повишава се продоволствената сигурност и се подобряват перспективите пред децата им и следващите поколения, т.е. правото на собственост може да действа и като мощен инструмент за ускоряване на устойчивото развитие и икономиките.
Резултатите от проучвания показват още, че сигурността и собствеността върху земята и жилището намалява риска от домашно насилие за някои жени, защото икономическата независимост означава, че те са оправомощени да се откажат от злоумишлени отношения.

Равните права на жените по отношение на собствеността намират отражение и в целите на ООН за устойчиво развитие към 2030 г. Много държави в развиващия се свят въведоха прогресивни нови закони, за да затвърдят равенството между половете по отношение на собствеността. Косово е такъв пример, където след разпадането на Югославия и последващите две войни оставиха огромното мнозинство жени без доказателство за собственост.
През последните години правото са собственост на жените се затвърждава и в няколко международни споразумения и акта, сред които е Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените.
Реалността обаче показва, че дори когато законодателството се променя, в някои части на света има огромна празнина между законите и обичаите, патриархалните традиции и социалните вярвания. Такава страна е например Бангладеш, където равните права по отношение на собствеността са залегнали и в основния закон, но традициите при наследяването, които се подчиняват на Шериата, продължават да поставят жените и момичетата в неблагоприятно положение.
Миглена Иванова, гост автор по проект Build Solid Ground

За кампанията и организацията
Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://buildsolidground.bg
https://habitat.org/emea/impact/our-campaigns/build-solid-ground
http://solidgroundcampaign.org
Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg


Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Отбелязаните с ( * ) са задължителни! Вашият коментар ще бъде публикуван под името, което сте посочили, но Вашата електронна поща и сфера на дейност няма да бъдат публикувани, а ще послужат, за да направим работата на Build Solid Ground по-добра.