ЗА НАС

Осем визии на Хабитат България за урбанизацията в света

Habitat for Humanity покани осем съвременни артисти да “преведат” на езика на изкуството темата за предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.
Кампанията е съвместно с глобалната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts.

Кампания Build Solid Ground

До 2030 г. трима от всеки пет души в света ще живеят в градове.
Това прави урбанизацията една от най-трансформиращите тенденции на 21-ви век.
Тя има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда в градовете по целия свят, независимо дали те са в развити или развиващи се страни.

Видео Build Solid Ground

До 2030 г. трима от всеки пет души в света ще живеят в градове.
За глобалните проблеми, свързани с урбанизацията, има глобални политики.
Новият Дневен ред 2030 на ООН формулира 17 глобални цели за устойчиво развитие, включително и на градовете.

НОВИНИ

Светът през 2030 г.: Претъпкани градове, двоен ръст на населението в гетатa

В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Kонференция “Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините”

Хората масово се местят в градовете, за да намират работа. Градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища.
До 2030 г. се очаква населението в бедните квартали по света да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Build Solid Ground стъпи в България

Habitat for Humanity започна серия срещи в български общини, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.
По време на срещите се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали и подобряването на правата върху земята.

Анкета

Знаете ли за новия Дневен ред 2030 за устойчиво развитие на ООН?